6/2020 Avstemming mellom DFØs lønnssystem og A-meldingen for 2019

DFØ foretar avstemming mellom data i SAP mot det som er rapportert i A-meldingen.

Oppdatert

Fullservicekunder

For 2019 foretar DFØ den årlige avstemmingen mellom SAP og A-meldingen for alle våre fullservicekunder.

Avstemmingsskjema legges på opal_con under mappen ÅR-2019/Rapporter/09Årsoppgjør, i to filer. Disse vil ha betegnelsen A07_avstemmingsinfo_2019_nnnn og Avstemmingsskjema_2019_nnnn, der nnnn er firmakoden. Vi gjennomfører avstemmingen innen utgangen av februar.

Rapporterte endringer i A-meldingen for 2019 i 2020 (etter 13. kjøring i 2019) vil medføre avvik. Avviket forklares i avstemmingsskjema.

Årsaken til avviket er at endringen ikke blir kontert/registrert i lønnssystemet i 2019, og blir dermed ikke med på lønnartrapportene vi avstemmer mot.

Basiskunder

Kunder med tjenestemodell basis må foreta avstemmingen selv.

Under kan du laste ned et avstemmingsskjema dere kan bruke. Fra lønnssystemet benyttes lønnartrapporten PC00_M99_CWTR med ulike varianter. Variantene er angitt i avstemmingsskjemaet.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?