6/2019 Særavtale om ferie for statsansatte

Vi viser til kundenotat 2/2018 der vi orienterte om feriepengeberegning i juni måned. Etter dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vi kommet frem til at vår eksisterende presentasjon på lønnsslippen er i overensstemmelse med den nye utgaven av Statens personalhåndbok, og vil derfor ikke bli endret.

Oppdatert

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i punkt 9.16 i Statens personalhåndbok  beskrevet at arbeidsgiver skal trekke ut den delen av feriepengeutbetaling som overstiger en ordinær månedslønn. For arbeidstakere under 60 år utgjør dette 4/26 av månedslønna, mens for arbeidstakere over 60 år utgjør det 10/26 av månedslønna.

På bakgrunn av denne informasjonen, har vi tidligere orientert om at det vil bli en annen presentasjon på lønnsslippen for juni måned når det gjelder feriepengeberegningen.

Underveis har vi hatt en dialog med KMD hvorvidt vår tekniske løsning samsvarer med det som KMD beskriver.

KMD er enig i at vår presentasjon på lønnsslippen er i overensstemmelse med beskrivelsen ovenfor noe som medfører at presentasjonen på lønnsslippen blir som tidligere år.

Dette vil bli ytterligere presisert i forbindelse med temadag ferie i april 2019.

Påmeldingskjema til temadagen finner du her

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?