51/2019 Viktig melding: Ikke slett DFØ som regnskapsfører i Enhetsregisteret!

Oppdatert

Vi viser til Rundskriv W-01/2019 25. oktober om registrering av statlige virksomheter i Enhetsregistreret. Av rundskrivets pkt. 6 fremgår at statlige virksomheter ikke skal registrere regnskapsfører i Enhetsregisteret.

Dersom DFØ slettes som regnskapsfører, fjernes koblingen mellom Altinn og DFØs systemer, slik at viktige lønns- og regnskapsprosesser ikke kan utføres. Vi ber derfor virksomhetene om ikke å slette DFØ som regnskapsfører, og avvente ny informasjon.

Virksomheter som allerede har utført sletting, bes autorisere DFØ som regnskapsfører umiddelbart. Det krever utfylling og signering av Samordnet registermelding. Samordnet registermelding signeres av daglig leder for virksomheten, eller av den som har fått delegert slik myndighet.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?