5/2021 Koronavirus – dobling av omsorgsdager

Informasjon til våre lønnskunder om dobbelt antall omsorgsdager for foreldre

Oppdatert

Dobling av foreldrenes omsorgsdager (sykt barn)

Regjeringen har bestemt at foreldres rett til dobbelt antall omsorgspengedager skal gjelde til og med 31. desember 2021. Reglene trer i kraft med virkning fra 1. januar 2021.

Følgende særbestemmelser forlenges til og med 30. juni 2021:

  • Rett til omsorgspenger når barnehage/skole/SFO er stengt som følge av pandemien.
  • Rett til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp dersom det er særlige smittevernhensyn i familien. Må dokumenteres av lege.
  • Rett til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp dersom barnehage/skole/SFO er stengt. Gjelder både ved lokalt eller nasjonalt besluttet stengning. Ved lokalt besluttet stengning skal det legges fram dokumentasjon på stengningen. 

Antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti eller femten dager og for foreldre som har utvidet kvote. De nye reglene gjelder for kalenderåret 2021. Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19.

DFØ har tildelt dobling av omsorgsdager på en ny kvote: "Sykt barn – utvidet kvote".

Dagene er tildelt med likt antall som allerede er tildelt på ordinær kvote «Sykt barn». Kvoten er opprettet med start dato 1. januar 2021 og slutt dato 31. desember 2021.

Begge kvotene viser i mobilapp og i selvbetjeningsportalen på nett. Den ansatte søker om fravær med vanlig fraværstype «Sykt barn». Benyttede dager telles ned fra ordinær kvote først, og fortsetter deretter med uttak fra den nye kvoten.

For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. I tilfeller hvor dette er aktuelt vennligst ta kontakt med oss via kundesenter på nett for korrigering av antall dager.

Reglene for utvidelse av kvote ved stenging av skole/barnehage gjelder fremdeles som beskrevet i kundenotat 47/2020.

DFØ vil gjennomføre en månedlig kontroll av eventuelle avvik på tildelte dager på kvote 50 og 51 og korrigere der kvote 50 og 51 ikke er like.

Vi minner om kundenotat kundenotat 63/2020 «Endring i kvotetildelingen». Der basiskunder enda ikke har gjennomført punktene under «aktiviteter for å sette i gang ny løsning», vil ordinær «Sykt barn» kvote kunne ligge med feil antall tildelte dager. Det er ordinær «Sykt barn» kvote som er utgangspunktet for tildelte dager på «sykt barn – utvidet kvote».

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?