5/2020 Endringer i systemløsningen til hovedlønn februar

Generelle endringer i lønnssystemet, personal-, lønns- og reiseadministrasjon m.v. siden forrige hovedlønn.

Oppdatert

Organisasjons-/stillings-/personaladministrasjon

Fratredelse

Vi har tilgjengeliggjort en ny funksjonalitet i e-skjema for fratredelse/oppsigelse, som gjør det mulig for godkjenner 1 å velge om DFØ skal utbetale sluttoppgjøret. Dette gjelder for våre fullservicekunder. Den nye funksjonaliteten vil være tidsbesparende og mer oversiktlig enn tidligere løsning.

Mer informasjon finner du brukerdokumentasjonen, kapittel Personaladministrasjon / Vedlikehold via E-skjema / Fratredelse / Registrering.

Tilsetting/gjeninntredelse

E-skjemaet for tilsetting og gjeninntredelse (yhr_tilsetting) er forbedret. Stillingene blir nå reservert i PPOME (org.strukturen) til de ansatte til skjemaet er postert.

Lønnsadministrasjon

Pensjonistavlønning

Ny sats for avlønning av arbeidstakere på pensjonistvilkår er endret til kr. 214,- pr. time fra 1. januar 2020. På berørte personer er det laget brudd 01.01.2020 på infotype 0008 Grunnlønn.

Arkivering av lønnsresultater

Medio februar vil DFØ arkivere lønns-, reise- og tid-resultater og konteringsdokumenter for perioden desember 2015 til november 2016.

Endring av lønnarter/mottakernøkler

Annet

Tilgangsstyring av skjemaer i Kundesenter på nett

I tidligere kundenotat informerte vi om at alle som ønsker tilgang til skjemaer i Kundesenter på nett må ha fullmakt til å sende inn lønnsblanketter uten signatur fra en med budsjettdisponeringsmyndighet. Etter tilbakemelding fra kunder har vi skilt mellom skjemaer som trenger fullmakt og dem som ikke trenger. Denne endringen medfører at alle som har tilgang til Kundesenter på nett hos våre fullservicekunder får tilgang til følgende skjema:

  • Tidregistrering
  • Terminovervåking

Men skjema hvor det trengs fullmakt er følgende:

  • Bidragstrekk
  • Avgrense faste tillegg og trekk

DFØ brukerdokumentasjon

Oppdatert brukerdokumentasjon legges ut 04.02.2020, se endringslogg.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?