5/2019 SAP lisenstellinger 2019

Tidspunktene for SAP lisenstellinger er endret for 2019. Første lisenstelling vil bli gjennomført i februar.

Oppdatert

DFØ gjennomfører SAP lisenstellinger fire ganger per år. Lisenstellingsperiodene settes basert på innrapporteringskrav fra systemleverandør SAP Norge AS. 

Stegene og ansvarsdelingen i lisenstellingsprosessen er beskrevet i Sjekkliste for lisenstelling og fakturering for lisenser og drift, som du finner i SAP brukerdokumentasjon. Dokumentasjonen er kun tilgjengelig for autentiserte brukere og nettverk.

Første lisenstelling i 2019 blir gjennomført i februar, og 1. arbeidsdag i telleperioden er 1. februar.

Resterende tellinger i 2019 blir gjennomført i følgende perioder:

  • For andre kvartal 2019: 1. februar–22. februar
  • For tredje kvartal 2019: 2. mai–24. mai
  • For fjerde kvartal 2019: 19. august–9. september
  • For første kvartal 2020: 1. november–22. november

Vi vil som vanlige sende ut et varsel via kundenotat omtrent én uke før hver lisenstelling påbegynnes, med blant annet nærmere informasjon om tilbakemeldingsfrister etter kundenes kontrollperioder.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?