48/2019 Endringer i systemløsningen til hovedlønn november

Generelle endringer i lønnssystemet, personal-, lønns- og reiseadministrasjon m.v, siden forrige hovedlønn.

Oppdatert

Tidsadministrasjon

Hjelpekode 499 – Bryt føds.perm (fars del) er lite brukt og lar seg ikke kombinere med DFØs tidløsning. Av den grunn opphører bruk av koden fra og med 1. november 2019. Allerede registrerte poster med koden er avgrenset til 31. oktober 2019.

Lønnsadministrasjon

Endring av lønnarter/mottakernøkler:

IT0015 – Variable tillegg

Lønnart

Tekst

Pensjons-
pliktig

Trekk-
pliktig

Avgifts-
pliktig

Ferie-
grunnlag

SD-kode

Symb.
konto

Merknad

1272

Lønn v/død

    X

 

 

    X

 

 

Lønnarten er endret til å inngå i pensjons- og feriegrunnlaget fra 01.11.2019.

IT0057 – Medlemskap

Lønnart

Tekst

Trekkbeløp / %

Mottakernøkkel

Merknad

 

Redningstj.Pers.foren.

500,00

584500

Trekkbeløpet er endret fra 01.11.2019.

 

Delta

323,00

583724

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.2020.

 

Delta St. Havarikomm

323,00

882555

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.2020.

 

N. Arb.m.forb.gr.liv.

657,00

873310

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.2020.

 

 

 

 

 

DFØ Brukerdokumentasjon

Oppdatert brukerdokumentasjon legges ut 4. november 2019, se endringslogg.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?