47/2020 Rett til omsorgsdager ved stenging av skole/barnehage på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte

Ansatte som må være hjemme med barn fordi skole/barnehage er stengt på grunn av koronasmitte har utvidet rett til omsorgsdager.

Oppdatert

Regjeringen legger til rette for fleksible ordninger dersom skoler eller barnehager stenger på grunn av lokale utbrudd av koronasmitte. Dersom dette skjer, har foreldre rett til omsorgspenger. Det gjelder også når enkelte skoleklasser eller hele trinn settes i karantene. Endringen i midlertidig forskrift trådte i kraft 15. september 2020 og gjelder til og med 31. desember 2020.

Det er viktig at både arbeidsgivere og arbeidstakere er fleksible i den situasjonen vi er i nå. Mange foreldre har mulighet til å jobbe hjemmefra og enda flere har mulighet til mer fleksibel arbeidstid. Flest mulig som kan jobbe hjemmefra, bør benytte seg av det.

Dersom det ikke er mulig å finne en løsning for å utføre det daglige arbeidet, og den ansatte har brukt opp sin kvote for sykt barn, har den ansatte rett til flere omsorgsdager. Det er ikke tallfestet hvor mange flere omsorgsdager den ansatte har rett til.

Stenging må bekreftes av skolen/barnehagen. Arbeidstakere skal levere bekreftelsen til arbeidsgiver som dokumentasjon når behovet for flere omsorgsdager oppstår. Arbeids- og velferdsetaten legger til grunn at en slik bekreftelse er gitt av arbeidstaker når arbeidsgiver krever refusjon for utbetalte dager med omsorgspenger.

Når en ansatt har brukt opp sin kvote 50 «Sykt barn» og trenger flere omsorgsdager, tildeles nødvendige dager på kvote 51 «Sykt barn utvidet kvote» og fravær registreres. Dette gjøres etterskuddsvis.

For fullservicekunder:

  • Fagbruker oppretter sak i Kundesenter på nett, og oppgir ansattnummer/navn og dato for fraværsdagene.
  • DFØ tildeler antall benyttede sykt barn dager på kvote 51 «Sykt barn utvidet kvote» og registrerer fraværet.
  • Fleksisaldoen blir oppdatert når fraværet registreres.
  • Dersom det blir behov for flere omsorgsdager meldes dette til DFØ ved å oppgi antall dager og dato for fraværsdagene.
  • DFØ følger opp og sender krav om refusjon til NAV der det er grunnlag for det.

For basis- og delservicekunder:

  • Fagbruker tildeler antall benyttede sykt barn dager på kvote 51 «Sykt barn utvidet kvote». Startdato på kvoten settes til første benyttede fraværsdag. Sluttdato settes til 31.12.20.
  • Fraværet registreres av fagbruker eller av den ansatte via fraværssøknad.
  • Fagbruker må følge opp og sende krav om refusjon til NAV der det er grunnlag for det. Se kundenotat 40/2020 for mer informasjon om innsendelse av krav om refusjon for omsorgsdager for perioden 1. juli - 31. desember 2020.
Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?