46/2020 Endringer i systemløsningen til hovedlønn september

Endringer i lønnsadministrasjon siden forrige hovedlønn.

Oppdatert

Lønnsadministrasjon

Lønnart 8008 – Man.korr.pensj.tr. u/in

Lønnart 8008 skal ikke lenger brukes og er nå avgrenset i SAP. Det er ingen virksomheter på den gamle ordningen hvor pensjonstrekket ikke ble innbetalt. Alle virksomheter skal bruke lønnart 8009 - Man.korr.pensj.tr. m/in for korrigering av pensjonstrekk.

Rapport YHR_BONUSKONTROLL

Rapporten er endret slik at det nå er mulig å sette filter på alle konteringselementer. Tidligere var det ikke mulig å sette filter på kostnadssted og K-element 6.

Manglende tekster på bl.a. lønnarter og konteringselementer er også rettet opp.

Rapport PC00_M99_CWTR – Lønnartrapporten

Det har blitt gjort endringer på variantene som gjør at rapporten tar kortere tid å kjøre.

Variant CUS&AVSTC01F – C1 Total fordel er endret til kun å kjøre på lønnart /180 – Oppgavepliktige ytelser. Dette var slik variant CUS&AVSTC99F - C1 Total fordel - ny variant var tidligere. Variant CUS&AVSTC99F – C1 Total fordel -gml variant er endret til å inneholde alle oppgavepliktige lønnarter. Dette var slik variant CUS&AVSTC01F - C1 Total fordel var tidligere.

Bruk heretter variant CUS&AVSTC01F ved avstemming. Denne nye versjonen tar kortere tid å kjøre. Får man differanse på avstemmingen kan variant CUS&AVSTC99F brukes hvis man ønsker å gå ned på detaljnivå på oppgavepliktige lønnarter.

Ønsker man å vite hvilke lønnarter som inngår i akkumulator /180 – oppgavepliktige ytelser, kan følgende rapport kjøres:

PC00_M99_DLGA20 – Bruk av lønnarter – internasjonalt

  • Kjør rapporten uten å endre utvalget.
  • Velg Beskr. av akkumuleringslønnarter.
  • Bla ned til lønnart /180 og dobbeltklikk på denne.

Endring av lønnarter/mottakernøkler:

IT00057 – Medlemskap

Lønnart Tekst Trekkbeløp / % Mottakernøkkel Merknad
  Delta samf.sikkerhet 1,20 % / 800,00 882070

Maksbeløp lagt inn fra 01.09.2020

  NSF forsikr. u/kid 135,00 872760 Avgrenset pr 31.08.2020, bruk mottaker 872780 NSF forsikr
  NSF koll. Gruppel.fam 135,00 872770

Avgrenset pr 31.08.2020, bruk mottaker 872780 NSF forsikr.

  N. Sykepleierfb.u/kid 1,45 % / 543,00 / 82,00 882760

Avgrenset pr 31.08.2020, bruk mottaker 882750 NSF Kontingent

  NSF Kontingent 1,45 % / 543,00 / 82,00 882750

Endret fra 01.09.2020, het tidligere N.Sykepleierforb. UNIO

  N.Journalistlag servicek 101,00 882445

Nytt trekkbeløp fra 01.09.2020

  Norsk Journalistlag FR 1,6 % / 697,00 / 325,00 882440

Nytt maks- og min. beløp fra 01.09.2020

Kundesenter på nett

Vi minner om at det kreves fullmakt i Kundesenter på nett dersom DFØ skal behandle bilag uten signatur. Fullmaktsskjema finner du på våre nettsider.

DFØ Brukerdokumentasjon

Brukerdokumentasjon er oppdatert, se endringslogg.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?