46/2019 Endring i hvordan kostgodtgjørelse registreres på innenlandsreiser

Endring i hvordan reiseregninger med påbegynte døgn over 12 timer skal registreres i DFØ sin reiseløsning.

Oppdatert

I henhold til særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands kan følgende kostgodtgjørelsessatser gis for påbegynt døgn.

307 kroner fra og med 6 timer og til og med 12 timer.

570 kroner for påbegynt døgn over 12 timer uten overnatting.

780 kroner for påbegynt døgn over 12 timer med overnatting.

I særavtalen defineres overnatting som arbeidsfri og mulighet for hvile, det er den reelle overnattingen som skal vurderes. DFØ har avklart med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som bekrefter at overnatting kan forekomme både på natt- og dagtid.

På grunnlag av denne avklaringen er det gjort endring i hvordan kostgodtgjørelse for påbegynt døgn over 12 timer registreres på reiseregninger med følgende regulativ:

Regulativ A: Tjenestereise på hotell

Regulativ E: Tj.reise pensjonat (u/kok)

Regulativ H: Tj.reise hybel/priv (m/kok)

Ettersom det er den ansatte som har informasjon om det har vært overnatting i det påbegynte døgnet over 12 timer eller ikke, må det foretas et valg ved registrering av kostgodtgjørelse.

Ved avhuking av kostgodtgjørelse og når påbegynt døgn er på over 12 timer vil ansatt få opp følgende valg i DFØ-app og selvbetjeningsportal:

Påbeg. døgn u/overnatting

Påbeg. døgn m/overnatting

Påbegynt døgn uten overnatting vil alltid være standard ved registrering av reiseregninger, ansatt må selv endre dette dersom påbegynt døgn i aktuell reiseregning er over 12 timer og med overnatting.

Vi anbefaler at dere informerer de ansatte om endringen som nå skjer. Brukerveiledningene som ligger på dfo.no er oppdatert.

For nye reiseregninger som registreres vil de nye feltene være tilgjengelige tilbake til 01.11.2019. Alle reiseregninger med reisedato før 01.11.2019 registreres på samme måte som tidligere.

Ansatte kan oppleve utfordringer med å registrere reiseregninger som krysser datoene 31.10.2019 - 01.11.2019. De ansatte som har problemer med å registrere reiseregninger på tvers av disse datoene kan ta kontakt med DFØ for veiledning

Slik vil det se ut når kostgodtgjørelse registreres i DFØ-app på mobilen:

Slik vil det se ut når kostgodtgjørelse registreres i Betalmeg og selvbetjeningsportalen:

Slik vil det se ut når kostgodtgjørelse registreres i gammel selvbetjeningsportal. Feltet vil alltid være synlig ved registrering av innenlandsreiser:

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?