45/2020 Informasjon om unntak fra økonomiregelverket

Finansdepartementet har vedtatt å forlenge unntaket fra økonomiregelverket gitt i rundskriv R-100. Unntaket er forlenget frem til 31. mars 2021.

Oppdatert

Det vil i praksis bety at de kundene som har inngått intensjonsavtale om ekstra hjelp fra DFØ, kan benytte seg av denne frem til 31. mars 2021 dersom det er behov for det. Det påløper ingen kostnader knyttet til dette med mindre virksomhetene beslutter å benytte seg av muligheten for ekstra bistand.

Les mer i Rundskriv R-100 Midlertidige unntak fra bestemmelser om økonomistyring i staten fra Finansdepartementet. 

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?