44/2021 Tildeling av kvoter for 2022

Informasjon om tildeling av kvoter for 2022.

Oppdatert

1. Sykt barn-kvote for timelønnede

1. januar 2022 tildeles sykt barn-kvote for 2022 automatisk via tidevalueringen. I år vil også timelønnede få tildelt denne kvoten. Rutiner for bruk av kvoten må avtales internt i hver virksomhet. Eventuell lønn den timelønnede skal få på fraværsdagen må registreres manuelt. Fraværet genererer ikke timelønn.

Timelønnede kan enten legge inn fraværet via app/portal selv eller få det registrert direkte i SAP. 

For å få tildelt kvoten må den ansatte ligge med «positiv tid» eller «tidevaluering for kvoter» under «status for tidadministrasjon» i infotype 0007 i transaksjonskode PA20/PA30.

Andre kvoter for timelønnede:

  • Egenmeldingskvote er allerede tildelt for ansatte med de to overnevnte statusene i infotype 0007. 
  • Velferdspermisjon må bestilles hos DFØ eller legges inn manuelt.

2. Feriekvote for 2022

Feriekvotene for 2022 tildeles etter hovedlønn desember. Feriekvoten for 2022 tildeles med “trekkdato” 10 år frem i tid, istedenfor to år som tidligere. Dette gjør vi for å fjerne behovet for å åpne feriekvoter som har blitt to år gamle. Det er fremdeles viktig at ledere følger opp at ansatte tar ut sine feriedager og ikke overfører flere ubrukte feriedager enn lovverket tilsier. Har en ansatt likevel igjen ubenyttede feriedager etter to år, er det ingen hjemmel for at disse dagene strykes. Vi velger derfor å forlenge utløpsdatoen til 10 år.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?