42/2021 Lisensteljing SAP for 1. kvartal 2022

Varsel om gjennomføring og fristar i høve lisensteljing for alle lønnskundar.

Oppdatert

Bakgrunn

Lisensteljing blir gjennomført i forkant av kvart kvartal. Prosedyren er skildra i sjekklista “Lisenstelling for fakturering av lisenser og drift”, datert 11. august 2017. Sjekklista er tilgjengeleg i DFØ Brukardokumentasjon.

Gjennomføring og fristar

DFØ vil gjennomføra lisensteljing i perioden 26. november til 17. desember 2021.

Punkt 8 og 14 i sjekklista er dei viktigaste punkta for kundane. Se DFØ Brukerdokumentasjon.

Fristen for tilbakemelding etter kontroll av teljeresultat er 7. desember 2021 (sjekklista pkt. 8), og for fakturagrunnlaget 16. desember 2021 (sjekklista pkt. 14).

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?