41/2020 Endring av tidevaluering av kodene lege/tannlege og ammepermisjon

Det ble i april gjort en endring på hvordan tidkodene «lege/tannlege» og «ammepermisjon» ble tidevaluert mot fleksitid og overtid. Dette viser seg å ha vært feil og det er nå endret igjen etter avklaring med KMD. Korrigeringen blir gjort tilbake til 1. april 2020.

Oppdatert

I april ble SAP endret slik at man måtte jobbe mer enn planlagt arbeidstid, i tillegg til timer ført med kode for «lege/tannlege» eller «ammepermisjon», for å få pluss på fleksitidsaldo.

Etter avklaring med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viste det seg at dette var feil. KMD svarer at både «lege/tannlege» og «ammepermisjon» ikke bare skal hindre minus på fleksitid, men også gi plusstid.

Overtid ble gitt etter «lege/tannlege» og/eller «ammepermisjon» og tilstedetid tilsvarte planlagt arbeidstid. Dette er fremdeles gjeldene.

KMD spesifiserer derimot at man ikke har rett til å opparbeide seg fleksitid om man fører «lege/tannlege» eller «ammepermisjon» utenfor «normal arbeidstid». For de fleste ansatte er normal arbeidstid fra kl. 8.00 til kl. 15.00 (sommertid), kl. 15.30 (lik tid hele året) eller kl. 15.45 (vintertid).

På grunn av at det finnes ansatte som har varierende normal arbeidstid med samme arbeidsplan i SAP, har vi satt grensen for opparbeiding av fleksitid fra kl. 7.00 istedenfor å lage egne arbeidsplaner som skiller på om man begynner arbeidsdagen kl. 7.00, kl. 7.30 eller kl. 8.00. Det er likevel slik at man ikke har rett på å føre lege/tannlege eller ammepermisjon i perioden fra kl. 7.00 til kl. 8.00 om normal arbeidstid starter kl. 8.00.

Dette kan følges opp med rapporten YHR_FREM. Man legger inn tidkoden man vil se for en gitt periode, og filtrerer utdataen på klokkeslett.

Følgende eksempler ble svart ut av KMD

Eksempler på bruk av kode 002 «lege/tannlege» og kode 091 «ammepermisjon» for en ansatt med normal arbeidstid kl. 8:00–15.30 (7,5 timer/dag).

Eksempel 1

Lege/tannlege eller ammepermisjon kl. 8.00–10.00
Til stede kl. 10.00–16.00
Ansatt skal ha 0,5 time fleksitid.

Eksempel 2

Lege/tannlege eller ammepermisjon kl. 8.00–10.00
Til stede kl. 10.00–18.00
Ansatt skal ha 2,5 timer fleksitid.

Eksempel 3

Lege/tannlege eller ammepermisjon kl. 8.00–9.00
Til stede kl. 9.00–15.30
Overtid kl. 15.30–17.30
Ansatt skal ha 2 timer overtid.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?