41/2019 Fagbrukerinnsikt for HR og lønn blir tilgjengelig 6. november

Snart får fagbrukere tilgang til et nytt rapport- og analyseverktøy for HR og lønn.

Oppdatert

Som nevnt i kundenotat 40/2019 Ny selvbetjeningsportal vil ledere og fagbrukere innen kort tid få tilgang til en ny rapportløsning i selvbetjeningsportalen på nett.

Fagbrukerinnsikt er et rapport- og analyseverktøy som skal bidra til bedre visualisering av data som fagbrukere alt har tilgang til gjennom SAP GUI. 

Løsningen bygger på samme teknologi som er brukt i statsregnskapet.no og er på nåværende tidspunkt inndelt i seks fagområder. 

Les mer og se introduksjonsfilmer om den nye rapportløsningen.

Slik ser det ut ved pålogging for kunder som bruker DFØ-ID:

Rulles ut til alle 6. november

Fagbrukerinnsikt vil rulles ut til samtlige kunder 6. november 2019.

Hvis din virksomhet ikke ønsker at fagbrukere skal få tilgang til fagbrukerinnsikt må dere melde dette inn via kundesenter på nett innen onsdag 30. oktober 2019.

Reservasjonssaken kan merkes «Utsatt utrulling for (deres virksomhet) – fagbrukerinnsikt».

Lederinnsikt

Lederinnsikt vil være en integrert del av selvbetjeningsportalen og dette vil rulles ut samtidig som ny selvbetjeningsportal.

Mer informasjon om utrulling vil komme i et eget kundenotat.

Har du spørsmål om løsningen så ta kontakt med oss via kundesenter på nett, marker saken med «Innsikt for HR og lønn».

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?