40/2020 Endring i antall omsorgsdager fra 1. juli 2020

Antall omsorgsdager endres fra 1. juli 2020. Endringen innebærer at alle går tilbake til vanlig antall dager, og starter på nytt med full kvote fra 1. juli 2020.

Oppdatert

Det er vedtatt at antall omsorgsdager som yrkesaktive har rett til endres fra 1. juli 2020. Endringen innebærer at alle går tilbake til vanlig antall dager, og starter på nytt med disse fra 1. juli 2020. Det betyr at de doble dagene som tidligere i år ble gitt på grunn av koronasituasjonen, faller bort fra 30. juni 2020.

Uansett om det er brukt omsorgsdager tidligere i år eller ikke, starter en ny telling å gjelde fra 1. juli 2020:

  • 10 omsorgsdager per kalenderår når du har ett eller to barn.
  • 15 omsorgsdager per kalenderår når du har tre eller flere barn.

Hvis du har vedtak på ekstra dager fordi du for eksempel har et kronisk sykt barn, trenger du ikke søke om dette på nytt. Ny telling gjelder også her fra 1. juli 2020.

Omsorgsdager du hadde før 30. juni 2020 faller bort, men du vil altså få nye dager tildelt fra 1. juli 2020.

Eksempel:
Ole har 1 barn under 12 år med sin samboer. Før koronapandemien hadde Ole rett til 10 omsorgsdager. 13. mars 2020 ble retten til antall dager doblet på grunn av koronasituasjonen, slik at Ole nå hadde 20 omsorgsdager. Ole brukte 12 av disse dagene, og hadde 8 igjen.

På grunn av at reglene endres igjen fra 1. juli 2020 og rett til antall omsorgsdager er nullstilt, har Ole 10 omsorgsdager han kan bruke i perioden 1. juli–31. desember 2020.

Endring i SAP

Vi løser dette i SAP ved å sette sluttdato på nåværende kvoter (kvote 50 og 51) per 30.06.20 og tildeler ny kvote 50 med startdato 01.07.20.

Dersom den ansatte har fått overført omsorgsdager fra partner i kvote 50 er disse dagene fortsatt med på den nye kvoten etter nullstillingen 01. juli. Det vil si at dersom den ansatte ikke skal ha overførte dager fra partner etter nullstillingen må dette rettes manuelt. Vi ber om forståelse for at det blir noe oppfølging i ettertid ved slike hurtige endringer.

Eksempel:
Stine og Petter bor sammen og har 2 barn under 12 år. De fikk begge doblet omsorgsdagene sine på grunn av koronasituasjonen, og hadde rett på 20 dager hver. Stine overførte alle sine 20 dager til Petter. Petter hadde dermed 40 dager, mens Stine hadde ingen dager. Petter har per 30. juni 2020 brukt opp alle sine 40 dager. Fra og med 1. juli 2020 har de rett på 10 dager hver.

Hva betyr dette for arbeidsgiver?

Endringen innebærer at arbeidsgiver igjen skal dekke lønn for de første 10 omsorgsdagene til en arbeidstaker. Hvis noen dager allerede er utbetalt tidligere i år, telles disse med i de 10 dagene.

Arbeidsgiver skal også forskuttere resten av dagene som arbeidstaker har rett på, men kan altså søke om refusjon fra den 11. dagen.

Krav som dannes i Recon for omsorgsdager i perioden 1. juli til 31. desember 2020 må følges opp manuelt før det eventuelt kan sendes krav om refusjon (inntektsmelding) til NAV. Årsaken til den manuelle oppfølgingen er at perioden 13. mars til 30. juni avviker fra regelverket for resten av året.

For ansatte som har benyttet omsorgsdager i perioden 13. mars til 30. juni må det manuelt beregnes hvor mange dager arbeidsgiver har dekket lønn for. Dersom det er grunnlag for å sende inntektsmelding til NAV, må denne sendes fra Altinn. Det er ikke systemstøtte for disse tilfellene i SAP. Krav som er feilaktig dannet i Recon avstemmes.

For ansatte som har benyttet omsorgsdager før 13. mars og/eller etter 1. juli sendes inntektsmeldingen som vanlig elektronisk fra SAP, i disse tilfellene er det systemstøtte i SAP.

Eksempel:
Ansatt har benyttet omsorgsdager 10. januar, 15. februar og 16.–25. mars. Arbeidsgiver har da før 1. juli utbetalt de 3 første omsorgsdagene for en arbeidstaker. Etter 1. juli må arbeidsgiver dekke de 7 neste omsorgsdagene før det kan søkes om refusjon fra NAV. Inntektsmelding må sendes fra Altinn.

Les mer på nav.no

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?