4/2020 Årlige rutiner for automatisk fratredelse

Hvert år gjennomfører DFØ automatisk fratredelse av timelønnede og eksterne uten aktivitet foregående år.

Oppdatert

Automatisk fratredelse av timelønnede

I utgangspunktet vil alle timelønnede, medarbeiderundergruppe (MUG) 04, 15, 18, 22, 30 og 35 uten aktivitet i 2019 bli fratrådt per 29. februar 2020. I forkant vil en liste over aktuelle timelønnede bli oversendt til kundene for kontroll. Dere må gi tilbakemelding innen 15. februar 2020 dersom noen av disse likevel ikke skal fratres.

Automatisk fratredelse av eksterne

Alle eksterne uten aktivitet i 2019 vil bli fratrådt. Den automatiske jobben kjøres innen utgangen av februar 2020 og omfatter medarbeidergruppe 8 og X, med unntak av MUG 53. Fratredelsesdato settes til 29. februar 2020 med årsakskode 99 (Automatisk massefratredelse).

Arkivering av lønnsresultater

Medio februar vil DFØ arkivere lønns-, reise- og tid-resultater og konteringsdokumenter for perioden desember 2015 til november 2016.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?