39/2020 Endringer i systemløsningen til hovedlønn juli

Endringer i tids- og lønnsadministrasjon siden forrige hovedlønn.

Oppdatert

Vi har opprettet en ny fremmøtekode for å ivareta registrering av pålagt hviletid, som er definert i arbeidsmiljøloven §10-8. Denne heter 071 Pålagt hviletid et. nattarb, og er tilgjengelig i app og portal for alle som bruker vår tidløsning.

Den lovpålagte hviletiden er med på å fylle opp normalarbeidstiden, og det er følgelig mulig å opparbeide fleksitid etter normalarbeidsdagens slutt. Det må arbeides en full dag før overtid kan opparbeides.

Eksempel fra en ansatt med arbeidstid på 7,5 timer:

Pålagt hviletid 08.00-12.00 Til stede 12.00-16.30

Dette gir en timefleksitid, fra 15.30-16.30. Overtid kan begynne fra 19.30.

DFØ brukerdokumentasjon

Oppdatert brukerdokumentasjon legges ut 2. juli 2020, se endringslogg.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?