36/2021 Endringer i systemløsningen til hovedlønn oktober

Endring av mottakernøkler, Statens pensjonskasse premieprognosesats for 2022, koronarelatert fravær og refusjon, enklere søknad og refusjonsprosess fra NAV.

Lønnsadministrasjon

Endring av lønnarter/mottakernøkler:

IT0057 – Medlemskap

Lønnart

Tekst

Trekkbeløp / %

Mottakernøkkel

Merknad

 

 

Elektr.fagf. Trøndelag

 

1,40

 

582770

 

Sats er endret fra 01.10.2021

 

 

 

Norsk Losforb. T&F

 

695,00

 

585003

 

Sats er endret fra 01.10.2021

 

 

 

N.Losforbund Florø

 

620,00

 

585005

 

Sats er endret fra 01.10.2021

 

Påminnelse som gjelder Statens pensjonskasse (SPK): premieprognosesats for 2022

SPK har sendt ut premieprognoser for 2022 til våre kunder. Vi minner alle om å sjekke satsen for arbeidsgivers andel i SAP (i YHR_BEDRIFTSNUMMER). Dersom denne satsen ikke samsvarer med prognosesats for 2022 fra SPK, må dere sende oss prognosebrevet i kundesenter på nett. Dette slik at vi kan oppdatere satsene for avsetning av SPK-premie i SAP.

SPK har også sendt ut informasjon om ny premieberegning fra 01.01.22, der en del av premien vil være hendelsesbasert. Som følge av dette er det grunn til å tro at de fleste kunder vil få endret prognosesatsen for 2022 sammenlignet med 2021. Vi ber om at alle sender oss brevene så raskt som mulig, slik at satsene blir oppdatert før årsskiftet.

Koronarelatert fravær og refusjon

Viser til kundenotat 23/2021 Endringer i systemløsningen til hovedlønn juni - DFØ (dfo.no)

Omsorgsdager

Midlertidige regler for omsorgspenger på grunn av koronaviruset er forlenget. Perioden med utvidet rett til omsorgspenger ved bruk av omsorgsdager på grunn av koronaviruset forlenges til 31. oktober 2021. Kvoten blir ikke ytterligere utvidet. Regjeringen tar imidlertid sikte på en ytterlig forlengelse ut året 2021.

Omsorgspenger (nav.no)

Utvidet rett til sykepenger og omsorgspenger forlenges (regjeringen.no)

Refusjonskrav

Hvilke koronatiltak avvikles og hvilke forlenges (nav.no)

Arbeidsgiveren har hittil fått refundert sykepenger for dag 4-16 når sykefraværet skyldes korona. Ordningen gjelder bare sykefravær som startet før 1. oktober 2021.

NAV har digitalisert skjema for fritak fra arbeidsgiverperiode for gravide og kronisk syke.

Enklere søknad og refusjonskrav

Prosessen for søknad og krav om fritak for arbeidsgiverperioden har blitt enklere ved at Nav nå har digitalisert følgende skjema:

  • NAV 08-20.05 – langvarig eller kronisk sykdom, søknad om fritak
  • NAV 08.20.20 – sykdom forårsaket av svangerskap, søknad om fritak
  • NAV 08-20.12 – refusjonskrav

Fritak for gravide og kronikere: enklere søknad og refusjonskrav (nav.no).

Vi gjør oppmerksom på at arbeidsgiver i løpet av oktober må ta i bruk den digitale versjonen av skjemaer for søknad, mens skjema for refusjonskrav kan fortsatt sendes inn på papir. DFØ anbefaler å sende den elektronisk.

Rutine fullservicekunder

DFØ vil som i dag genere kravskjemaet NAV 08-20.12 – refusjonskrav i PDF-format og sende det i en ‘kundesenter på nett sak’ til fagbruker. Deretter er det fagbruker som må fylle ut og sende inn det digitale skjemaet på nav.no, ved hjelp av informasjonen i kravskjemaet DFØ har sendt i saken.

Rutine basiskunder 

Er den samme som i dag. Etter informasjon er hentet fra PDF-filen må krav opprettes i refusjonsløsningen og status settes til «Complete» (avsluttet) manuelt. Kravet brukes i den digitale innsendingen på NAV sine sider ved å følge lenken som er nevnt over.

DFØ Brukerdokumentasjon

Oppdatert brukerdokumentasjon legges ut 04.10.2021.


Publisert: 4. oktober 2021

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord