36/2020 Nyheter fra Innsikt for HR og lønn

Vi jobber hele tiden med å forbedre rapportverktøyet Innsikt for HR og lønn. Les om ny funksjonalitet og oppdateringer for både ledere og fagbrukere.

Oppdatert

Det skjer stadig oppgraderinger og utvikling i rapportverktøyet Innsikt for HR og lønn. Vi har utvidet med en hel rekke nye rapporter og analyser.

Års- og månedsverksrapport

Vi har hatt stor etterspørsel etter en rapport på årsverk som nå ble sluppet til samtlige kunder som har tatt i bruk Innsikt for HR og lønn. Mindre avvik kan forekomme mellom tallene i SAP-årsverksrapporten og rapporten i innsiktsverktøyet.

Dette skyldes i all hovedsak avrundingsutfordringer i SAP, da SAP ikke håndterer like mange desimaler som Innsikt.

Fraværsrapporter

Vi har utviklet nye rapporter og analyser på fraværsområdet. Blant annet er kvote 60 Velferdspermisjoner, kvote 63 Tjenestefri senior+62 og kvote 70 Avspasering fleksitid tilgjengelige nå.

Det er også utviklet en egen rapport som viser fraværssøknader som er sendt til behandling.

Ferieoversikt

Ferieoversikt gir oversikt over den enkelte medarbeiders ferierelaterte fravær og kvoter. Den beregner avviklede feriedager med faktisk fraværsdager og ikke etter avtalte dagsverk, som i sykefraværsanalysen. Se video om ferieoversikt i Innsikt for HR og lønn (YouTube).

Opplæringsvideoer

Vi slipper månedlig nye videoer som forteller om de ulike fagområdene i innsiktsverktøyet. Den siste videoen går gjennom ferieoversikt og oppgradert dashboard. Se opplæringsvideoene.

Tidområdet

Vi har utviklet to nye rapporter som viser en oversikt over ansatte med mer enn -10 timer fleksitid og ansatte som er registrert med fleksitidsaldo over 50 timer. I tillegg har det blitt lagt til en organisasjonsrapport som viser saldo fleksitid per organisasjonsenhet.

Sykefraværsanalyse

Det er satt opp en pivottabell i sykefraværsanalyse.

Nytt dashboard og visuell tilpasning

Vi gjør løpende vurderinger på hvordan Innsikt for HR og lønn kan bli mer brukervennlig og intuitiv. Siden sist har vi restrukturert dashboardet og gjort noen kosmetiske endringer, nettopp med dette som formål.

Vi ønsker din tilbakemelding!

Vi jobber fortløpende med å forbedre løsningen, og setter stor pris på tilbakemeldinger.

Send de inn via kundesenter på nett, og skriv inn «Lederinnsikt / Fagbrukerinnsikt for HR og lønn» i emnefeltet. Da kommer tilbakemeldingen din raskest frem til de som jobber med løsningen.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?