35/2020 Endring i midlertidige regler om egenmelding

Reversering av midlertidige regler om egenmelding.

Oppdatert

Fra 1. juni 2020 tilbakestiller DFØ antall sammenhengende egenmeldingsdager og antall egenmeldingstilfeller og -dager i løpet av en 12 måneders periode, til det som var gjeldende før den midlertidige forskriften trådte i kraft.

Fra samme dato settes regelen tilbake slik at nyansatte må ha arbeidet i virksomheten i to måneder før egenmelding kan benyttes.

Reverseringen skjer i forbindelse med regjeringens pressemelding mandag 25. mai, hvor det fremkom at de midlertidige reglene knyttet til egenmelding reverseres fra og med 1. juni. Endringen som nå reverseres er omtalt i §3-3 i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien og vårt kundenotat 26/2020.

Vi vil benytte anledningen til å minne om at den nye IA-avtalen ikke innehar bestemmelser om antall egenmeldingsdager, men at den oppfordrer virksomhetene til å videreføre ordningen med utvidet rett til egenmelding.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet presiserer at alle arbeidsgivere har mulighet til å operere med utvidet egenmeldingsordning innenfor arbeidsgiverperioden (de første 16 kalenderdagene i et sykefravær), og at folketrygdlovens bestemmelser kun er et minimumskrav. For mer informasjon om dette, se kundenotat 10/2019 og PM-2018-28.

Vi ber dere kontakte oss via Kundesenter på nett dersom oppsettet rundt egenmeldinger skal endres på bakgrunn av en ny fremforhandlet lokal særavtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?