34/2019 Endringer i systemløsningen til hovedlønn september

Generelle endringer i lønnssystemet, personal-, lønns- og reiseadministrasjon m.v, siden forrige hovedlønn.

Oppdatert

Organisasjons-/stillings-/personaladministrasjon

Endring av fødselsnummer på IT0002

Ved endring av D-nummer til fødselsnummer i infotype IT0002, må det legges inn datobrudd hvis personen har vært ansatt lenger tilbake enn tidligst mulig rekalkuleringsdato. Legg inn endringsdato fra tidligst mulig rekalkuleringsdato.

Det samme gjelder hvis personen er registrert med ugyldig fødselsnummer og dette skal endres til D-nummer eller gyldig fødselsnummer.

Tidsadministrasjon

Det er funnet en feil i beregningen av tid-kompensasjon i SAP for reisetid utland på onsdag før påske, påskeaften og pinseaften. Endring og rekalkulering gjøres for 2018 og 2019. Ansatte som har ført reisetid utland disse dagene vil få eventuell tid til utbetaling på september lønn.

Lønnsadministrasjon

Overgang til ett formular på Lønnslippen

I og med at nesten ingenting lenger sendes i vanlig post, har vi ikke behov for å skille på de forskjellige adressetypene for virksomhetene. Hensikten med dette var for at returposten skulle sendes til riktig adresse.

Vi gjør dette for å forenkle vedlikeholdet at lønnslippen. Nå er det kun formular ZF07 som vil gjelde. Det vil være det samme i Altinn, Portal, APP og kjernesystemet.
Alle varianter vil bli oppdatert på i program PC00_M20_CEDT.

I program PC00_M20_CALC vil alle varianter som har visningsvariant for formular bli endret til variant OPAL_B, OPAL_H eller OPAL_K avhengig om det er bonuskjøring, hovedlønnskjøring eller korrigeringskjøring. Denne visningsvariant viser også slipper som blir ‘null’-slipper.

Endringene utføres av DFØ, 3. linje.

Nye lønnarter/mottakernøkler

IT0057 – Medlemskap

Lønnart Tekst Trekkbeløp / % Mottakernøkkel Merknad
Elverum kommune 600901 Inkassotrekk
Odin Collectors AS 610186 Inkassotrekk m/KID

Rapporter

Årsverksrapporten YHR_AARSVERK

Rapporten har en kryssboks for å inkludere overtid og ekstratimer inn i årsverkstallene. All overtid har tidligere gått inn i beregningen. Fra 1. september vil overtid til avspasering ikke lenger inngå. Den betraktes nå som forskyvning av arbeidstid og påvirker ikke lenger rapporten. Tidligere har man måttet justere for avspasering av denne overtiden manuelt.

Virksomheter som tillater overtid til avspasering, tar overtiden med i rapporten og sammenligner resultatet med tidligere kjøringer, bør vurdere å kjøre rapporten tilbake i tid på nytt .

Det er altså ikke overtid til avspasering, registrert etter 1. september som behandles annerledes, men rapporten som behandler all overtid til avspasering annerledes når rapporten kjøres etter 1. september sammenlignet med kjøring i august, eller tidligere.

Virksomheter som ikke inkluderer overtid ved kjøring av rapporten trenger ikke foreta seg noe.

DFØ Brukerdokumentasjon

Oppdatert brukerdokumentasjon legges ut 05.09.2019, se endringslogg.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?