33/2021 Endringer i systemløsningen til hovedlønn september

Generelle endringer i lønnssystemet, personal-, lønns- og reiseadministrasjon med mer, siden forrige hovedlønn.

Lønnsadministrasjon

Endring av normrenten

Endring av normrenten til 1,3 % fra 1. september 2021.

Overgang til ett formular på lønnsslippen

Vi går nå over til ett formular på lønnsslippen. Fremover er det kun formular ZF07 som vil gjelde. Det vil være det samme formularet i Altinn, Selvbetjeningsportal på nett, DFØ APP og i SAP kjernesystem.

Tidligere har vi hatt tre formularer på lønnsslippen. Hensikten med de forskjellige adressetypene for virksomhetene var at returposten skulle sendes til riktig adresse. Nå når vi har digitale løsninger er det naturlig å redusere antall formularer. Dette forenkler vedlikeholdet av lønnslippen.

Alle varianter vil bli oppdatert i program PC00_M20_CEDT. Varianter som inneholder ZF02 eller ZF06 i navnet vil bli slettet og erstattet med varianter som inneholder Lønnsavregningsgruppe, f. eks AA_OPAL_H hvor AA er lønnsavregningsgruppe.

Har man behov for å se på gamle lønnslipper hvor personen lå på andre lønnsavregningsgrupper enn i dag, kan man bruke variantene OPAL_H, OPAL_B eller OPAL_K.

I program PC00_M20_CALC vil alle varianter som har visningsvariant for formular bli endret til variant OPAL_B, OPAL_H eller OPAL_K avhengig om det er bonuskjøring, hovedlønnskjøring eller korrigeringskjøring. Denne visningsvariant viser også slipper som blir ‘null’-slipper.

Kundespesifikke varianter som ikke inneholder firmakode i de fire første posisjoner, kan komme til å bli slettet av DFØ (ref. brukerdokumentasjon om opprettelse av kundespesifikke varianter).

Endring av lønnarter/mottakernøkler:

IT0014 – Faste tillegg og trekk

Lønnart

Tekst

Pensjons-

pliktig

Trekk-pliktig

Avgifts-pliktig

Ferie-

grunnlag

SD-kode

Symb. konto

Merknad

3030

Fast reisegodtgj hjem/arb

 

 

 

 

 

 

Lønnarten er gjort tilgjengelig for bruk for timelønnede fra 01.01.2021

IT0015 – Variable tillegg

Lønnart

Tekst

Pensjons-

pliktig

Trekk-pliktig

Avgifts-pliktig

Ferie-

grunnlag

SD-kode

Symb. konto

Merknad

9155

Utkjøp mob.enheter

 

 

 

 

 

 

Lønnarten er avgrenset per 30.09.2021. Bruk ny lønnart 9156 Utkjøp mobil/pc utstyr.

112M

Polartillegg Svb-JM

 

 

 

 

 

 

Endret fra 01.09.2021 til å ikke inngå i overtidsgrunnlaget.

112P

Polartillegg kort

 

 

 

 

 

 

Endret fra 01.09.2021 til å ikke inngå i overtidsgrunnlaget.

IT0057 – Medlemskap

Lønnart

Tekst

Trekkbeløp / %

Mottakernøkkel

Merknad

 

Elektr.fagf. Trøndelag

1,9

582770

Sats er endret fra 01.09.2021

Lønnarter som er gjort tilgjengelig i selvbetjeningsportalen/DFØ APP

Lønnart

Tekst

Ansatte

Eksterne

3602

Ref. div. utg

 

X

5632

Trekkpl. Utg godtgj

 

X

Virksomheter kan selv deaktivere nye lønnarter som er gjort tilgjengelige i selvbetjeningsportalen /DFØ-app i YHR_LOENNART_EKSKL.

Påminnelse om endring i refusjonsløsningen mot NAV i Sap fra 1. september 2021.

Som varslet i kundenotat 31/2021 Endring i refusjonsløsningen mot NAV i SAP - DFØ (dfo.no) vil det bli gjort endringer i refusjonsløsningen mot NAV fra og med 1. september 2021.

Endringen består i hovedsak av at ny rapport i transaksjonskode PC00_M20_RMB heretter skal benyttes til å generere kravhistorikk, vise refusjonsskjema/krav (inntektsskjema). Og at man fra samme sted kan sende inn XML-fil til NAV via Altinn.

For mer informasjon se kundenotat 31/2021 som nevnt over og SAP Brukerdokumentasjon som er oppdatert, ved å følge disse linker:

Rolle og oppsett i Altinn og SAP for å sende inntektsmelding digitalt til NAV/Altinn (dfo.no)

Opprettelse, utskrift og innsendelse av inntektsopplysningsskjema til NAV/Altinn (dfo.no)

Her finner du opptak fra avholdte kurs for den nye refusjonsløsningen: Presentasjoner og opptak - DFØ (dfo.no)

DFØ Brukerdokumentasjon

Brukerdokumentasjon er oppdatert, se endringslogg.

Publisert: 2. september 2021

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord