31/2019 Endringer i systemløsningen til hovedlønn august

Generelle endringer i lønnssystemet, personal-, lønns- og reiseadministrasjon m.v, siden forrige hovedlønn.

Oppdatert

Reiseadministrasjon

Fra 01.01.2019 skjedde det en endring som tilsier at en ikke kan innrapportere positiv skatt per måned. Endringen har medført en del ekstra korreksjoner av positiv skatt som må utføres i kontrollperioden for reise.

For å være sikre på at alle korreksjonene utføres innen frist har DFØ besluttet å utføre disse for alle kunder, inkludert delservice- og basiskunder.

Alle kunder som får korreksjoner utført av DFØ vil få en sak tilsendt i Kundesenter på nett. Saken vil inneholde beskrivelse av hva som har trigget positiv skatt og hvordan dette er korrigert. Den nye rutinen ble iverksatt fra første reisekjøring etter hovedlønn juli.

Lønnsadministrasjon

Lønnarter som er gjort tilgjengelig i selvbetjeningsportalen/DFØ-app

Lønnarter som er gjort tilgjengelig i selvbetjeningsportalen/DFØ-app

Virksomheter kan selv deaktivere nye lønnarter som er gjort tilgjengelige i selvbetjeningsportalen /DFØ-app i YHR_LOENNART_EKSKL.

DFØ Brukerdokumentasjon

Oppdatert brukerdokumentasjon ble lagt ut 01.08.2019, se endringslogg.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?