29/2021 Endringer i systemløsningen til hovedlønn juli

Tidsadministrasjon, endring av lønnarter og mottakernøkler og Statens pensjonskasse premieprognosesats for 2022.

Oppdatert

Tidsadministrasjon

Arbeidstakere i ledene og særlig uavhengig stilling er unntatt fra arbeidstidskapittelet i henhold til AML §10-12.

Vi har laget en ny deltype i infotype 2012 som heter 9AML - Trigger unntak AML, som stopper generering av varsler om brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

Deltype 9AML skal legges inn med start- og sluttdato (kan være uendelig) og verdi 1 i antall.

Denne deltypen skal kun benyttes for ansatte som har ledende eller særlig uavhengig stilling.

Alle ansatte som har MUG 03 Lederlønnstabellen er allerede unntatt fra AML.

Statens pensjonskasse (SPK): Premieprognosesats for 2022

SPK har nå sendt ut premieprognoser for 2022 til våre kunder. Vi ber alle om å sjekke satsen for arbeidsgivers andel i SAP (i YHR_BEDRIFTSNUMMER). Dersom denne satsen ikke samsvarer med prognosesats for 2022 fra SPK må dere sende oss prognosebrevet i kundesenter på nett, slik at vi kan oppdatere satsene for avsetning SPK-premie i SAP.

SPK har også sendt ut informasjon om ny premieberegning fra 01.01.22 der en del av premien vil være hendelsesbasert. Som følge av dette er det grunn til å tro at de fleste kunder vil få endret prognosesatsen for 2022 sammenlignet med 2021. Vi ber om at alle sender oss brevene fortløpende slik at satsene blir oppdatert før årsskiftet.

DFØ Brukerdokumentasjon

Oppdatert brukerdokumentasjon legges ut 02.07.2021, se endringslogg.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?