27/2019 Endringer i systemløsningen til hovedlønn juni

Generelle endringer i lønnssystemet, personal-, lønns- og reiseadministrasjon m.v, siden forrige hovedlønn.

Oppdatert

Reiseadministrasjon

Feltet Sted er nå obligatorisk å fylle ut i alle reiseskjemaer. Dette gjelder i portal, app og BetalMeg.

Lønnsadministrasjon

Endring av normrenten
Endring av normrenten til 2,2 % fra 1. juli 2019.

Folketrygdens grunnbeløp
Folketrygdens grunnbeløp er økt fra 1. mai, og utgjør kr. 99.858. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2019 utgjør kr. 98.850. Alle ansatte blir rekalkulert fra 01.05.2019 til juni lønn som følge av endringen.

Lønnsoppgjøret 2019 – ref . PM- 2019-8
Følgende er endret fra og med 01.05.2019

  • A-tabellen
  • Laget brudd på IT0008 på alle berørte personer
  • Laget brudd på IT0509 på alle berørte personer

NB! I forbindelse med bruddet på IT0509, bør man kontrollere lønnen på disse personene. Vi ser fortsatt tilfeller hvor IT0014 oppdateres direkte i forbindelse med fungering og delt lønn uten at dette samsvarer med IT0509. Disse personene kan nå få feil lønn.

Justeringsbeløpet som man legger inn ved IT0509, er et manuelt beløp som ikke blir oppdatert når man lager brudd i forbindelse med ny A-tabell. Dette beløpet må da evt. oppdateres manuelt. Mange personer får nå et negativt beløp på mai lønn som følge av at grunnlønnen er justert, men ikke fungeringsbeløpet.

Det har oppstått en del med feilmeldinger i forbindelse med bruddene på IT0008. Dette vil dere få egne saker om.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at følgende gjelder ved ansettelse av 1017 Stipendiater og 1476 Spesialistkandidater: De skal ha minimum lt 54 i LR 20 alternativ 10.

Allerede ansatt personer i disse gruppene som ligger på et lavere lønnstrinn, gjøres det ingen automatisk opprykk på. Dette er opp til virksomhetene selv å vurdere.

Endringene av pensjonsgivende variable tillegg kommer vi tilbake til. Det har virkning fra 01.01.2020.

Kildeskatt – trekkplikt på feriepenger

Reglene om trekkfritak for feriepenger gjelder ikke personer som har Kildeskatt.

Vi har lagt inn funksjonalitet for dette i SAP, men det er en del feilkilder knyttet til denne beregningen. Vil gjelde de som har ferietrekk som er høyere en bruttolønnen, disse vil få for høyt trekkbeløp. Vi ber dere derfor kontrollere det utregnede trekkbeløpet på personen. Ved feil trekkbeløp, må det justeres med lønnart 8007.

Oversikt over ansatte med feriepenger og kildeskatt er de som må kontrolleres, hvilke personer det gjelder, vil dere få tilsendt fra DFØ.

Nye lønnarter/mottakernøkler

IT0014 – Faste tillegg og trekk

Endring av lønnarter/mottakernøkle

IT0057 – Medlemskap

Lønnart Tekst Trekkbeløp / % Mottakernøkkel Merknad
  Tekna etatsfor. (NVE) 35,00 584650 Trekkbeløpet er endret fra 01.06.2019

DFØ Brukerdokumentasjon

Oppdatert brukerdokumentasjon legges ut 03.06. 2019, se endringslogg.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?