26/2020 Egenmelding, sykepenger og omsorgsdager relatert til koronavirus

Endringer i egenmelding og refusjon av sykepenger og omsorgsdager knyttet til koronaviruspandemien.

Oppdatert

Egenmelding

Fredag 27. mars kom det nye regler for bruk av egenmelding i midlertidig forskrift med unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med koronaviruspandemien. Se § 3-3 i den midlertidige forskriften på lovdata.no.

  • Arbeidstaker har nå rett til å bruke egenmelding for opptil 16 kalenderdager fra første fraværsdag.
  • De 16 dagene er ikke begrenset til sykefravær som skyldes koronaviruspandemien.
  • DFØ vil på bakgrunn av dette oppdatere systemene slik at 16 sammenhengende dager blir gjeldende for alle virksomheter.

Vi vil oppdatere systemet med totalt antall egenmeldingsdager en ansatt kan benytte i løpet av en 12 måneders periode.

De fleste virksomheter har i systemet i dag et tak på 24 dager fra gammel IA-avtale.

Folketrygdloven § 8-27 gir ansatte mulighet til å ha minimum 4 tilfeller av sykefravær uten legeerklæring i løpet av 12 måneder før arbeidsgiver kan kreve sykemelding.

Det totalet antallet egenmeldingsdager en arbeidstaker kan registrere i løpet av 12 måneder vil derfor økes til 64 dager (4x16 dager) for alle virksomheter.

  • Den midlertidige forskriften gir i tillegg arbeidstaker rett til å bruke egenmelding når vedkommende har arbeidet hos arbeidsgiveren i minst fire uker.
  • Dette er en reduksjon fra 2 måneder i Folketrygdloven § 8-24.
  • DFØ jobber med nødvendige tilpasninger i systemet slik at arbeidstakere skal få mulighet til å registrere egenmelding etter fire ukers arbeid.

Det er ikke nødvendig for virksomhetene å melde inn sak om disse endringene. DFØ vil i løpet av de kommende dagene implementere endringene for samtlige virksomheter i tråd med gjeldende regelverk.

Den midlertidige forskriften er i utgangspunktet gyldig til 01.01.2021.

Fra denne datoen vil vi sette verdiene for antall sammenhengende egenmeldingsdager og totalt antall egenmeldingsdager i løpet av 12 måneder tilbake til verdiene som virksomheten hadde før koronaviruspandemien.

Dersom virksomheten i drøftelser med sine tillitsvalgte blir enig om andre verdier som skal gjelde fra årsskiftet, ut fra handlingsrommet som gis i folketrygdloven og den nye IA- avtalen, må dette meldes til DFØ.

Dette gjelder både antall sammenhengende egenmeldingsdager og totalt antall dager som det skal være mulig for arbeidstakere å registrere i løpet av en 12 måneders periode.

Refusjon sykepenger

Alle inntektsmeldinger kan sendes inn som normalt.

Nav har kommet med løsning for å søke om refusjon av sykepenger fra dag 4 i arbeidsgiver perioden for fravær som er koronarelatert.

De ber imidlertid offentlig sektor om å vente med å bruke ordningen til 1. mai. Les mer på nav.no.

Ordningen for å søke om refusjon for koronarelatert fravær for dag 4-16 er manuell, slik NAV beskriver på nettsiden sin (se lenke over).

Den vil medføre et etterarbeid etter at den ordinære inntektsmeldingen er sendt inn elektronisk.

DFØ vil tilrettelegge for at arbeidstakere i virksomheter som benytter DFØ sin app og selvbetjeningsportal for fraværsregistrering kan angi at egenmelding er relatert til koronaviruset.

Virksomheter som bruker GAT eller andre eksterne tidsystemer som eksempelvis WinTid, TTA og Tidbank vil måtte holde oversikt over koronarelaterte egenmeldinger selv og melde dette til DFØ via sak, slik at DFØ kan søke om refusjon fra dag 4 i disse tilfellene.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette når tilretteleggingen er på plass.

Refusjon omsorgsdager

NAV har kommet med sin løsning og vi har tilpasset løsningen i DFØ slik at omsorgsdager refunderes fra dag 4.

Kravene må behandles manuelt av NAV og det vil derfor ta noe tid før lønnen blir refundert.

For å sikre en mest mulig effektiv håndtering ber vi om at arbeidsgivere så langt det er mulig samler opp omsorgsdagene og ikke sender for hyppige inntektsmeldinger.

DFØ vil ikke generere disse kravene før etter mailønn, som vi skrev om i kundenotat 24/2020 Koronarelatert egenmelding/sykemelding.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?