24/2020 Koronarelatert egenmelding/sykemelding

Koronarelatert egenmelding/sykemelding refunderes fra dag 4, mens omsorgsdager refunderes fra dag 4 for alle.

Oppdatert

NAV skal levere en løsning for at arbeidsgiver kan søke om refusjon fra dag 4. Planen er at den nye søknaden kan tas i bruk av arbeidsgiverne fra midten av uke 14.

Fristen for refusjonskrav er forlenget fra tre til ni måneder som en midlertidig ordning i forbindelse med koronaviruset. Dette er ment som en service til arbeidsgiverne og er ikke et signal om forventet saksbehandlingstid i NAV.

Egenmelding/sykepenger 

NAV ber oss sende inntektsmelding som i dag, med arbeidsgiverperiode på 16 dager. NAV vil senere refundere fra fjerde dag. Se tidligere kundenotat 19/2020

For at arbeidsgiveren skal kunne kreve refusjon fra dag 4, må den ansatte ha opplyst arbeidsgiver om at sykefraværet gjelder koronaviruset.

Arbeidsgiver kan kreve refusjon fra dag 4 når ett av punktene under er oppfylt.

  • Den ansatte er smittet av korona.
  • Det er mistanke om at den ansatte er smittet.
  • Den ansatte er pålagt av myndighetene å være i karantene, for eksempel ved innreise til Norge.

I tillegg gjelder følgende:

  • Egenmelding kan nyttes når arbeidstaker har arbeidet hos arbeidsgiveren i minst fire uker.
  • Der arbeidsgiverperioden starter onsdag 11. mars vil arbeidsgiver måtte dekke arbeidsgiverperioden på vanlig måte fra 11. mars og frem til 15. mars, dette utgjør 5 dager. Fra den 16. mars vil arbeidsgiver få refusjon fra dag 4 regnet fra den 16. mars når reglene trådte i kraft. Man blir da ansvarlig for ytterligere 3 dager før man søker refusjon fra dag 4. Arbeidsgivers ansvar løper da 16, 17 og 18. mars før man kan fremme krav om refusjon fra dag 4 som er 19. mars. Totalt har man da dekket 8 dager i denne arbeidsgiverperioden og kan kreve refusjon fra dag 9.

Omsorgspenger 

NAV ber oss å fortsatt forskuttere omsorgsdagene. I ettertid søkes det om refusjon fra dag 4.

Følgende gjelder:

  • Samle opp omsorgsdagene og vent med innsending av inntektsmelding til vi får nærmere informasjon fra NAV.
  • Kvote for sykt barn er utvidet til det dobbelte.
  • Fra og med 13. mars kan du som arbeidsgiver få refusjon fra 4. dag. Har du betalt ut 3 dager eller mer tidligere i 2020, kan du få refusjon fra og med 13. mars 2020. Dette betyr at de 3 dagene som du som arbeidsgiver dekker kan ha vært før 13. mars 2020. Har du for eksempel betalt ut 5 dager før 13. mars, kan du få refusjon fra og med 13. mars 2020 fordi det allerede er betalt ut mer enn de 3 dagene du som arbeidsgiver skal dekke.

Vi vil sende ut nytt kundenotatet når NAV har kommet med løsning og når vi vet hvordan det vil påvirke DFØs refusjonsløsning.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?