24/2019 Ny løsning for stedfortredergodtgjørelse

DFØ vil i løpet av kort tid lansere ny funksjonalitet i DFØ-app der ledere kan registrere stedfortredergodtgjørelser.

Oppdatert

Vi kjører for tiden en pilot for utvalgte kunder med positive tilbakemeldinger. Funksjonaliteten er både enkel i bruk og tidsbesparende.

Her finner du mer informasjon om løsningen, samt brukerdokumentasjon og veiledning. 

Endringer i interne rutiner

Funksjonaliteten vil innebære endring i rutinene hos dere. Formålet med ny funksjonalitet er å spare tid på interne rutiner. Med den nye funksjonaliteten kan leder selv enkelt registrere en fungering. Vi anbefaler dere å lese informasjonssiden. Her vil dere finne tips for å ta i bruk den nye løsningen, se lenke over.

Virksomhetsspesifikk tekst

For å hjelpe ledere med å registrere avlønning i fungeringsperioden kan DFØ legge inn selvvalgt tekst som informerer om lønnsrutinene deres. 

Se hvordan dette fungerer her 

Kun i DFØ-app?

Løsningen vil kun være tilgjengelig for ledere i DFØ-app, men godkjenning kan skje både i appen og via innkurven i selvbetjening på nett.

Hva skjer med dagens løsning?

Dagens løsning for å registrere fungering via YHR_STILLINGSENDRING vil være tilgjengelig fremdeles. Vi vil ikke fjerne denne muligheten før vi ser at den nye funksjonaliteten fungerer godt for alle kunder.

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål om dette eller ønsker å bli pilotbrukere for å ta den nye løsningen i bruk i dag.

Gi beskjed dersom dere ikke ønsker å ta i bruk den nye funksjonaliteten Send en e-post til lonn@dfo.no eller via Kundesenter på nett og merk saken med «Stedfortredergodtgjørelse».

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?