23/2020 Utvidet hjelp fra DFØ i forbindelse med koronaviruset

I forbindelse med koronaviruset, tilbyr DFØ utvidet hjelp til alle kunder som ønsker det. I rundskriv R-100 gis det midlertidig unntak for kontroll og attestasjon knyttet til hovedlønn, noe som gjør at DFØ kan bistå ytterligere i en begrenset periode.

Det blir mulig å inngå en intensjonsavtale med DFØ om ekstra hjelp dersom dere skulle komme i en situasjon der dere vil trenge det. Vi anbefaler dere derfor å vurdere allerede nå om dere ønsker å ta følgende formulering inn i samarbeidsavtalen:

På bakgrunn av unntak fra økonomiregelverket i staten som er fastsatt av Finansdepartementet i rundskriv R-100 inngås avtale om mulighet for midlertidig ekstra hjelp ut over det som er inngått i tjenesteavtalen.

I dag har vi sendt ut Ledernytt (nyhetsbrev til ledere om økonomitjenester) med mer informasjon knyttet til denne ordningen. Bistanspakken fra DFØ skal bidra til å redusere risiko for manglende lønnsutbetaling for kundene vår. Vi ber dere derfor raskt om å gjøre en vurdering om dere ønsker å få inn unntaksbestemmelsen i tjenesteavtalen, og håper absolutt at ingen vil få behov for å bruke den.

Les mer om unntakene og bistanden fra DFØ. 

Publisert: 27. mars 2020 Oppdatert: 1. april 2020

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord