23/2019 Endringer i systemløsningen til hovedlønn mai

Generelle endringer i lønnssystemet, personal-, lønns- og reiseadministrasjon mv., siden forrige hovedlønn.

Oppdatert

Lønnsadministrasjon

Funksjonstillegg – lønnartene 1114 og 1119

Lønnartene 1114 (Till.lø u/red(ikke ovt) og 1119 (Till.lø u/red.(ik. Ovt) har vært feilaktig satt opp.

Dette er lønnarter som benyttes ved avlønning av funksjonstillegg. De ble delberegnet både ved utbetaling og ved rapportering til SPK. Det er kun ved 80 % foreldrepermisjon at lønnartene skal delberegnes.

Lønnartene er endret fra 1. mai 2019 slik at det ikke foretas delberegning ved ulønnede deltidsfravær.

For ansatte med 80 % foreldrepermisjon må korrigering foretas manuelt. Ved 100 % ulønnet fravær må lønnartene avgrenses.

Disse lønnartene er lite benyttet, men på berørte personer bør det gjøres en gjennomgang for eventuelt å rette opp feil.

Kontroll på overstyrt konto

Ved registrering av IT0014, IT0015, IT0267 og IT2010 er det lagt inn en ny kontroll ved bruk av overstyrt konto. Det er ikke lenger tillatt å føre overstyrt konto som er den samme som lønnarten normalt er koblet mot. Dette for å unngå at konteringsdokumentet blir større enn nødvendig.

Nye lønnarter/mottakernøkler

IT0057 – Medlemskap

IT0267 – Variable tillegg til bonuskjøring

Endring av lønnarter/mottakernøkler

IT0057 – Medlemskap

Annet

Bilder i kundesenter på nett

Det er nå mulig å legge inn skjermbilder i Kundesenter på nett.

Skjermbilde som viser hvordan man legger inn skjermbilder i Kundesenter på nett.
Skjermbilde som viser hvordan man legger inn skjermbilder i Kundesenter på nett.

DFØ Brukerdokumentasjon

Oppdatert brukerdokumentasjon legges ut 2. mai, se endringslogg.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?