19/2019 Fellesstatlig digital systemløsning for HR-prosesser

DFØ utreder leveranse av HR-løsninger til våre kunder.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har bedt Finansdepartementet (FIN) om tilslutning til å utrede en utvidelse av våre systemleveranser til å omfatte ytterligere funksjonalitet på HR-området. FIN er positive til at DFØ innfører løsninger som utredningen viser er hensiktsmessige for kundene og effektive for staten samlet sett.

I den forbindelse har DFØ startet utredningen for å vurdere hvilke HR-løsninger det er hensiktsmessig at vi leverer. Endelig beslutning på hvilke prosesser vi skal utvikle og anskaffe digitaliserte systemløsninger for, og i hvilken rekkefølge de eventuelt skal tilbys, blir tatt av DFØ sin ledergruppe i juni.

Bakgrunnen for utredningen er at stadig flere statlige virksomheter tar kontakt med DFØ og etterspør systemstøtte på HR-området. Vi leverer allerede løsninger innenfor såkalt lønnsnær HR, eksempelvis sykefraværsoppfølging og turnussystem. Gjennomført kartlegging så langt viser at det kan være aktuelt å starte med en digital systemløsning for rekruttering og lokale lønnsforhandlinger. Avhengig av ledergruppens beslutning i juni er målet å kunne tilby funksjonalitet i begge løsninger i løpet av 2020.

En spørreundersøkelse er sendt ut til de av våre kunder som har angitt kontaktinformasjon i våre tjenesteavtaler med dere. Vi ønsker gjerne å gå i ytterligere dialog med de av våre kunder som har behov for løsninger på en eller flere av områdene som undersøkelsen omhandler. Dersom du er usikker på om deres virksomhet har mottatt denne, eller har andre spørsmål og innspill ber vi om at dere sender en e-post til hr-utredning@dfo.no.

Publisert: 5. april 2019

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord