19/2020 Koronavirus – dobling av omsorgsdager og utvidet egenmeldingsrettigheter

Informasjon til våre lønnskunder om dobbelt antall omsorgspengedager for foreldre og utvidet egenmelding.

Oppdatert

Dobling av foreldrenes omsorgsdager (sykt barn-dager)

Arbeids- og sosialdepartementet vedtok 20. mars en forskrift som gir foreldre rett til dobbelt antall omsorgspengedager ut 2020. Omsorgspenger kan benyttes når barn er syke og trenger tilsyn men også nå som skoler og barnehager er stengt. Reglene trer i kraft med virkning fra 13. mars, da det ble besluttet at skoler og barnehage skulle stenge.

Antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti eller femten dager og for foreldre som har utvidet kvote. De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19.

DFØ har tildelt dobling av omsorgsdager på en ny kvote: "Sykt barn – utvidet kvote".

Dagene er tildelt alle ansatte som er berettiget omsorgsdager og som allerede er tildelt dager på ordinær kvote «Sykt barn». Kvoten er opprettet med start dato 13.03.2020 og slutt dato 31.12.2020.

Begge kvotene viser i mobilapp og i selvbetjeningsportalen på nett. Den ansatte søker om fravær med vanlig fraværstype «Sykt barn». Benyttede dager telles ned fra ordinær kvote først og fortsetter deretter med uttak fra den nye kvoten.

For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. I tilfeller hvor dette er aktuelt vennligst ta kontakt med oss via kundesenter på nett for korrigering av antall dager.

Les mer om omsorgspenger på Arbeidsgiverportalen.

Utvidet egenmeldingsrettigheter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppfordrer statlige virksomheter å se på bruk av utvidet egenmeldingsrettigheter. Dette er det allerede åpning for i lovverket (ref. PM-2018-28). DFØ har lagt til rette for at ansatte kan avvikle inntil 16 dager sammenhengende egenmeldingsdager. Den ansatte benytter vanlig fraværstype «Egenmelding».

Vi gjør oppmerksom på at dette kommer i tillegg til bestemmelsen om 4 egenmeldingstilfeller i løpet av en 12-månedersperiode. Virksomhetene må selv melde inn via kundesenter på nett dersom de ønsker å benytte seg av dette. Virksomheten kan selv velge hvor mange sammenhengende egenmeldingsdager de tillater, inntil 16 dager (arbeidsgiverperioden).

Vi jobber fremdeles med å finpusse all logikk som må på plass i systemet for å legge til rette for denne endringen, og ber om tålmodighet dersom det oppstår feilsituasjoner i forbindelse med registrering av egenmeldinger.

Les mer om utvidet egenmelding på Arbeidsgiverportalen.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?