18/2019 Endringer i systemløsningen til hovedlønn april

Generelle endringer i lønnssystemet, personal-, lønns- og reiseadministrasjon m.v, siden forrige hovedlønn.

Oppdatert

Organisasjons-/stillings-/personaladministrasjon

YHR_TILSETTING

Oppretting/endring av stilling har fått nye valg i forbindelse med innføring av yrkeskoder på eksterne som er inne for et lønnet oppdrag. Dersom du velger «Ekstern stilling m/oppdrag» kreves det yrkeskode. Velger du «Ekstern stilling u/oppdrag» må du ikke registrere yrkeskode. Valget du tar her avgjør senere valgmuligheter for medarbeiderundergruppe, ref. kundenotat 17/2019.

Bilde som viser valg av ekstern stilling.
Bilde som viser valg av ekstern stilling.

Reiseadministrasjon

Regulativ Tokt

Fra 01.01.2019 kom det endringer i særavtalen om godtgjørelse mv. på tokt. På grunnlag av endringene har vi nå avgrenset regulativ Tokt slik at det ikke genereres kostgodtgjørelse. Da regulativet er gyldig i 2018 har vi ikke mulighet til å fjerne det fra valgmulighetene til ansatte, men vi har endret navn til x Tokt (utgått 31.12.2018).

Dersom man har krav på kostgodtgjørelse eller nattillegg ifb. tokt, dekkes dette etter satsene for særavtale for reiser innen- og utenlands.

Utgiftstyper

Utgiftstypen BENS ‘Bensin for firmabil’ har endret navn til ‘Drivstoff for firmabil’.

Lønnsadministrasjon

Ny lønnart 8027 – Forskudd, lønn – korr skatt

Ref. Kundenotat 8/2019 Endring i systemløsningen til hovedlønn februar som sier følgende: «I de tilfellene hvor en ansatt ikke har fremtidig trekkmidler ser vi på muligheter for en bedret løsning i forhold til dagens praksis. Vi kommer tilbake med ytterligere info når dette er på plass. Inntil videre må dere eventuelt gi vedkommende et forskudd.»

Lønnart 8027 skal brukes når man velger å gi den ansatte et forskudd. Dette gjøres når skatten for hele måneden blir positiv på personen.

Man oppfordrer til å overføre det man har registrert på lønnart 8004 eller lønnart 1212, hittil i år til den nye lønnarten (dette gjelder bare positiv skatt). Dette for å ha en bedre oversikt over hvilke personer man har utbetalt denne type forskudd til.

Vi vil komme med mer informasjon om håndtering av positiv skatt når vi har en god løsning for det.

Nye lønnarter/mottakernøkler

IT0015 – Variable tillegg

IT0057 – Medlemskap

Endring av lønnarter/mottakernøkler

IT0008 – Grunnlønn

IT0057 – Medlemskap

Lønnarter som er gjort tilgjengelig i selvbetjeningsportalen/DFØ-app

Virksomheter kan selv deaktivere nye lønnarter som er gjort tilgjengelige i selvbetjeningsportalen/DFØ-app i YHR_LOENNART_EKSKL.

Rapporter

YHR_PCP0

Det er nå også mulig å velge * i utvalget for K-element 6

DFØ Brukerdokumentasjon

Oppdatert brukerdokumentasjon legges ut 4. april, se endringslogg.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?