17/2019 Pliktig yrkeskode innføres for enkelte eksterne honorarmottaker

Hittil har A-meldingen ikke krevd yrkeskoder for eksterne m/utbet . Fra april i år innføres denne kontrollen for honorarmottakere som mottar ytelser for et oppdrag.

Oppdatert

Se mer på skatteetatens nettsider

Det betyr at alle kunder må:

  • ta en gjennomgang av sine honorarmottakere og identifisere de som får honorar utbetaling 
  • sett yrkeskoder på disse

Se nærmere beskrivelse under «Kundens oppdatering i SAP»

Fullservice kunder sender inn informasjon til DFØ. Basis kunder kan sette kodene direkte i systemet, eventuelt få hjelp til innlesning av større omfang av DFØ.

Ny medarbeiderundergruppe

Vi har endret medarbeiderundergruppe (50) til å hete Eksterne med oppdrag, og denne vil kreve yrkeskode. Vi har også opprettet en ny medarbeiderundergruppe (59) som heter Eksterne uten oppdrag, denne vil ikke kreve yrkeskode.

Dette betyr at kontrollen på krav til yrkeskode ligger på medarbeiderundergruppe og ikke medarbeidergruppe som tidligere. Kontrollen vil utvides til å gjelde alle på medarbeidergruppe 8 og X, unntatt medarbeiderundergrupper 57,58,59 og 60.

Kundens oppdateringer i SAP

Dere må nå skille mellom hvilke av deres eksterne som er inne for et lønnet oppdrag og hvilke som bare er lagt inn for å motta en ren utgiftsgodtgjørelse. Stillingen som er knyttet til et slikt oppdrag vil heretter vil kreve en yrkeskode. Noen har allerede i dag egne stillinger for ulike typer oppdrag, for disse er det enkelt å knytte riktig yrkeskode til denne stillingen.

Vi anbefaler at honorarmottakere som ikke er aktive avsluttes slik at man bare har fokus på de som skal motta en ytelse i nær fremtid, og at disse ligger riktig i systemet. Her kan DFØ kontaktes og være behjelpelig hvis det er store mengder som skal fratredes.

Hvis man har mange ulike typer honorarmottakere i en stilling i dag, må disse brytes ned i flere stillinger med ulik yrkeskodetilknytning og deretter flytte / ansette i korrekt stilling. Vi anbefaler at disse eksterne stillingene heter tilnærmet det samme som yrkeskoden slik at det senere blir enkelt å finne.

Informasjonen som behøves for å gjøre kartleggingen av egne eksterne, sitter dere som virksomhet med, men DFØ vil være behjelpelig med å opprette nye stillinger for våre fullservicekunder og hjelpe til med en masseoppdatering for alle våre kunder hvis det er snakk om mange ansatte. Det kan også bli aktuelt å flytte enkelte eksterne over til den nye medarbeiderundergruppen (59)

SSB har opprettet flere yrkeskoder , disse finner dere ved å gå inn på https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/145 spørsmål kan sendes til yrke@ssb.no.

(de nyeste Yrkeskodene vil ikke være tilgjengelig hos SSB før tidligst 01.04.2019)

Frist

Fristen for å oppdatere yrkeskoder for honorar-personer er 25.april. I SAP opprettes de med tilbakevirkning til 1. april 2019.

Får dere problemer med å rekke oppdateringen innen denne dato, så kontakt DFØ.

Nedenfor ser dere noen av de kodene SSB mener vil være aktuelt for denne gruppe.

Vanligste yrkeskoder for oppdragstakere i staten

Yrkestittel Yrkeskode
STYRELEDER 1210212
STYREMEDLEM 1210160
FOREDRAGSHOLDER 3349136
UTVALGSMEDLEM (ØKONOMI) 2411124
UTVALGSMEDLEM (HELSE) 2413127
UTVALGSMEDLEM (SAMFUNNSFAG) 2411125
UTVALGSMEDLEM (JUS) 2412130
UTVALGSMEDLEM (TEKNISKE FAG) 2413128
TOLK 2544112

Yrkestitler tilknyttet ulike sektorer i andre statlige virksomheter

Justisområdet Yrkeskode
MEDDOMMER (DOMSTOLENE) 3449121
JURYMEDLEM (DOMSTOLENE) 3449122
SAKKYNDIG (REGNSKAP) 2541144
SAKKYNDIG (JUS) 2521117
SAKKYNDIG (SAMFUNNSFAG) 2542114
SAKKYNDIG (TEKNISKE FAG) 2142132
SAKKYNDIG (HELSE) 2221149
HUNDEPASSER 5149123
FORLIKSRÅDSMEDLEM 2522125
Helse og sosial Yrkeskode
FOSTERMOR 5136105
FOSTERFAR 5136106
BRUKERREPRESENTANT (HELSE- OG SOSIALSEKTOR) 2512156
TILSYNSFØRER (BARNEVERNET) 3460141 
VERGE 3460150
Universitets- og høgskoler Yrkeskode
PRAKSISVEILEDER (UNIVERSITET- OG HØGSKOLE) 2310124
FORSØKSPERSON (FORSKNINGSPROSJEKT) 9160122
OPPONENT (UNIVERSITET OG HØGSKOLER) 2310122
GJESTEFORELESER (UNIVERSITET OG HØGSKOLER) 2310123
BRUKERREPRESENTANT (SKOLE) 3431139
PRAKSISVEILEDER (UNIVERSITET- OG HØGSKOLE) 2310124
FORSØKSPERSON (FORSKNINGSPROSJEKT) 9160122
SENSOR (UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN) 2310121
MEDLEM (BEDØMMELSESKOMITE) 2310125
Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?