13/2019 Modernisering av selvbetjening på nett påvirker nettleserbruk

I arbeidet med å modernisere selvbetjening på nett for ansatte og ledere ser vi at dagens selvbetjeningsportal ikke lenger vil fungere i Internet Explorer. Systemendringen som vil medføre dette er foreløpig planlagt gjennomført i helgen 22.-24.3, men vi ønsker i forkant å kartlegge konsekvenser for kundene. Det er viktig at denne informasjonen blir formidlet videre til teknisk personell hos dere.

Oppdatert

DFØ jobber med å modernisere selvbetjening på nett for ansatte og ledere. Denne løsningen skal erstatte dagens selvbetjeningsportal, og vil bygge på samme teknologi som DFØ-app på mobil og Betalmeg (selvbetjening på nett for honorarmottakere). Dette er en høyt prioritert utviklingsaktivitet hos DFØ.

Arbeidet krever at vi gjennomfører en oppgradering av eksisterende system. Oppgraderingen er til nå gjennomført i DFØs utviklings- og testsystem. Denne oppgraderingen har ingen direkte konsekvenser for kunder, men den har avdekket at dagens selvbetjeningsportal ikke lenger vil fungere i Internet Explorer. Denne nettleseren støttes ikke lenger av Microsoft, inkludert sikkerhetsoppdateringer. Vi vil anbefale bruk av Chrome, og da bør denne nettleseren tilgjengeliggjøres for de ansatte. Vi gjennomfører nå testing av andre nettlesere, inkludert Microsoft Edge.

DFØ-app på mobil blir ikke berørt.

Oppgraderingen er nødvendig for at DFØ skal kunne levere en mer fremtidsrettet løsning for selvbetjening på nett. Vil dette føre til utfordringer for dere, vennligst ta kontakt med oss snarest mulig på telefon 406 34 021 eller lonn@dfo.no (merk henvendelsen med «Nettleser»).

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?