11/2019 Avstemming mellom DFØs lønnssystem og A-meldingen for 2018

Det skal foretas en avstemming av data i lønnssystemet mot det som er rapportert i Altinn (A-meldingen). Det er i henhold til bestemmelsene om økonomistyring i staten, punkt 5.2.4.4.

Oppdatert

Fullservicekunder

For 2018 foretar DFØ den årlige avstemmingen mellom SAP og A-meldingen for alle våre fullservicekunder.

Avstemmingsskjema legges på Opal_con under mappen ÅR-2018//Rapporter/09Årsoppgjør i to filer. Disse vil ha betegnelsen A07_avstemmingsinfo_2018_nnnn og Avstemmingsskjema_2018_nnnn, der nnnn er firmakoden. Avstemmingen skal være foretatt innen utgangen av februar.

Rapporterte endringer i A-meldingen for 2018 i 2019 (etter 13. kjøring i 2018) vil medføre avvik. Avviket forklares i avstemmingsskjema.

Årsaken til avviket er at endringen ikke blir kontert/registrert i lønnssystemet i 2018, og blir dermed heller ikke med på lønnartrapporten som vi avstemmer mot.

Basis- og delservicekunder

Kunder med tjenestemodell basis eller delservice må foreta avstemmingen selv. Under kan du laste ned et avstemmingsskjema som dere kan benytte. Fra lønnssystemet benyttes lønnartrapporten PC00_M99_CWTR med forskjellige varianter, disse er angitt i avstemmingsskjemaet.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?