10/2021 Skattefrie gaver i arbeidsforhold

Endring i skattereglene fra 1. januar 2021

Oppdatert

Ifølge de nye skattereglene kan arbeidsgiver gi skatte- og avgiftsfri gave (ikke pengebeløp) til arbeidstakere uten spesiell anledning inntil 5000 kr/år.

Kravet til generell ordning ble fjernet. Det betyr at man ikke trenger å gi gaver til alle ansatte, og heller ikke samme type gaver eller av samme verdi.

Veileder til reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser

Jfr. FSFIN §5-15-1 Gaver i ansettelsesforhold

(3) Gaver i arbeidsforhold til en verdi av inntil 5 000 kroner per år regnes ikke som skattepliktig inntekt når gaven består av annet enn pengebeløp.

Fritaket for gaver uten spesiell anledning kan benyttes på alle typer skattepliktige naturalytelser.

Ansatte kan eksempelvis få helt eller delvis skattefri dekning av kollektivkort, abonnement på treningssenter, billetter til konsert- eller andre kulturarrangementer.

Arbeidsgivers ansvar

Skattefrie gaver (naturalytelse) skal ikke rapporteres til a-meldingen (selv om gaven er EKOM-fordel), men arbeidsgiver må ha en intern oversikt over gaver gitt til ansatte pr år slik at beløpsgrensen ikke overstiges.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?