1/2019 Endringer i systemløsningen til hovedlønn januar

Generelle endringer i lønnssystemet, personal-, lønns- og reiseadministrasjon m.v, siden forrige hovedlønn.

Oppdatert

Reiseadministrasjon

Nye lønnarter for fly og hotell

Det er opprettet egne lønnarter for utgiftstypene som gjelder fly og hotell. Endringen er basert på behov fra flere kunder, slik at fly- og hotellkostnader kan konteres på egne artskontoer i regnskapet.

Det gjelder følgende utgiftstyper / lønnarter:

Kortnavn

Utgiftstype

Gml.lønnart

Ny lønnart  

FLY

Flyreise

5041

5076  

XFLY

Flyreise m/ 12% mva

5041

5076   

FLYB

Flyreise betalt av virksomhet

5051

5051   

ZKFL

Kommersiell flyreise 12% mva

5041

5076

HOT

Hotell

5041

5077

XHOT

Hotell m/ 12% mva (eks.frokost)

5041

5077

HOTB

Hotell betalt av virksomheten

5051

5051

ZKHO

Kommers. hot eks frkst 12% mva

5041

5077

Endringene gjelder fra 1. januar 2019. Kunder som ønsker at fly- og /eller hotellkostnader skal konteres på egne artskontoer i regnskapet må ta kontakt med DFØ og oppgi hvilken konto lønnarten skal knyttes til. Øvrige kunder vil få samme knytning til artskonto som de har i dag.

Lønnsadministrasjon

Skatteberegning for 2019

Det er lagt inn nye skatteberegningsregler og tabeller for 2019.

Endring av beløpet for gruppelivsforsikring

Fra og med 1. januar 2019 er fordelen av gruppelivsforsikringen endret til kr. 100,00 pr. måned. For lærlinger er fordelen satt til kr. 50,00 pr. måned.

Det er ikke nødvendig å sende inn informasjonen fra Statens pensjonskasse om premien for gruppelivsordningen for 2019.

Yrkesskadeforsikring

Det er ikke nødvendig å sende inn informasjonen fra Statens pensjonskasse  om premien for yrkesskadeforsikring for 2019.

Pensjonistavlønning

Ny sats for avlønning av arbeidstakere på pensjonistvilkår er endret til kr. 207,- pr. time fra 1. januar 2019. På berørte personer er det laget brudd 1. januar 2019 på infotype 0008.

Særavtale om godtgjørelse mv på tokt

Ny satser i henhold til punkt 3 i avtalen er oppdatert pr. 1. januar 2019.

Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs

Nye satser i henhold til punkt 2 i avtalen er oppdatert pr. 1. januar 2019.

Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere / IT0173

Fra 1. januar 2019 er det innført kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstaker.

Se mer informasjon på skatteetaten.no.

På IT0173 er lagt inn et nytt felt («kildeskatt-utl»). Alle som er med i ordningen, vil ha dette feltet huket av. De vil bli trukket skatt i alle 12 måneder.

På IT0173 er det også kommet til 3 nye Skattekorttyper. Disse vil ikke være i bruk i vårt system (09 Uføretrygd fra NAV, 10 Uføreytelser fra andre og 11 Introduksjonsstønad).

Endring i sykefravær og inntektsskjema (Xml)

Det er kun ved beløpsendringer at man trenger å sende inn Inntektsskjemaet på nytt. I transaksjon PC00_M20_RMB_PRINT vil kolonnen Krav korrigert være huket av og kolonnen Krav sendt til ACF vil være blanket ut i slike tilfeller:

alt

Når for eksempel en sykemelding er forlenget, så skal man ikke sende nytt skjema til NAV.

I transaksjon PC00_M20_RMB_PRINT vil kolonnen Krav korrigert være blank og kolonnen «Krav sendt til ACF» være huket av:

alt

Nye lønnarter/mottakernøkler

IT0057 – Medlemskap

 

N. Sjømannsforb. lærling

1,4 %

883915

Ny mottakernøkkel fra 01.01.19.

Lønnart

Tekst

Trekkbeløp/%

Mottakernøkkel

Merknad

Endring av lønnarter/mottakernøkler:

IT0057 – Medlemskap

Lønnart

Tekst

Trekkbeløp/%

Mottakernøkkel

Merknad

 

N. Farmaceutiske Foren

435,00

882110

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

Lederne

495,00

583540

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

Fellesorg. reisefors.

  85,00

872285

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

Fellesorg. reisefors.

103,00

872295

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

Fellesorganisasjonen

782,00

882270

Max.beløpet er endret fra 01.01.19.

 

Norsk Ergoterap.forb

147,00

872870

Max.beløpet er endret fra 01.01.19.

 

Norsk Tollerforbund

0,80% /max.beløp       kr 350,00

584850

Mottakernøkkelen er endret fra å trekke et fast beløp til å trekke prosent fra 01.01.19.

 

NITO

Kr 398,00

882260

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

NITO-halv sats

Kr 199,00

882820

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

NITO-1/4 sats

Kr 100,00

882825

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

NITO-3/4 sats

Kr 299,00

882830

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

NITO-tillegg BFI medl

Kr   40,00

882840

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

Utdann.forb. full UNIO

Kr 722,00

882500

Max.beløpet er endret fra 01.01.19.

 

PolitietsFellesf.Gr.l.

Kr 241,00

873720

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

PF ulykkesforsikring

Kr 125,00

873840

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

Politiets Fellesf.

Kr 233,00

885010

Max.beløpet er endret fra 01.01.19.

 

Politiets Fellesforb.

Kr 465,00

883860

Max.beløpet er endret fra 01.01.19.

 

Fagforbundet  LO

Kr 581,00

882120

Max.beløpet er endret fra 01.01.19.

 

Fagforbundet avd 413

Kr 581,00

882194

Max.beløpet er endret fra 01.01.19.

 

Fagforbundet avd 254

Kr 581,00

882195

Max.beløpet er endret fra 01.01.19.

 

NFF koll.hjemforsikr.

Kr 76,00

874820

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

NFF reiseforsikr.

Kr 85,00

874830

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

NFF gruppelivsforsikr.

Kr 122,00

874840

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

NFF ulykkesforsikring

Kr 52,00

874850

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

NFF adv.forsikring

Kr 62,00

874860

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

NFF uføreforsikring

Kr 387,00

874870

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

Samf.øk. ekt.uf.AKAD

Kr 74,00

883100

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

Samf.øk.f.ektef. AKAD

Kr 237,00

883070

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

Samf.økonom. f. AKAD

Kr 326,00

883080

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

Samf.økonom. f. 50%

Kr 163,00

883085

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

Samf.øk.f. ufagl. AKAD

Kr 155,00

883090

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

IT-forbundet STAFO/YS

Kr 415,00

583800

Trekkbeløpet og bankkonto er endret fra 01.01.19.

 

Forskerforbundet

 

872360, 882350 og 882370

Ny bankkonto fra 01.01.19.

 

N. Sjøoffiserers forb.

Kr 495,00

883920

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

Norsk Sjømannsforbund

1,4% / Kr 700,00

883910

Max.beløp lagt inn fra 01.01.19.

 

Stafo Ys Dir.medl halv

Kr 290,00

882219

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

Stafo Ys Direkte medl

Kr 581,00

882220

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

Stafo Ys Hel kont. YS

Kr 232,00

882222

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

Industri Energi Reisef

Kr 90,00

874381

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

D. N. Maskinistforb.

Kr 450,00

883900

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

D. N. Maskinistf.Lærling

Kr 95,00

883901

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

 

Industri Energi

Kr 614,00

884380

Max.beløp er endret fra 01.01.19.

 

Industri Energi

Kr 555,00

884381

Max.beløp er endret fra 01.01.19.

 

D.N.Kirkes prestefUNIO

Kr 775,00

882030

Max.beløp er endret fra 01.01.19.

 

D.N.K prestef. UNIO

Kr 279,00

882010

Trekkbeløpet er endret fra 01.01.19.

Rapporter

Rapporten YHR_LONNSOVERSIKT er endret slik at den nå også viser neste opprykks dato på akademikerne som har stillingskoder lønnet etter stige.

DFØ Brukerdokumentasjon

Oppdatert brukerdokumentasjon legges ut 3. januar 2019, se endringslogg.

Merk! Gamle hurtiglenker/favoritter til brukerdokumentasjonen kan ikke lenger brukes.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?