Frister for lønn og regnskap

Frister for lønn og regnskap

Her finner du de neste fristene for lønns- og regnskapskundene våre. Trykk på Vis flere for å se flere frister.

Frister for årsavslutning 2021

Deadline list

Filtrer etter kategori
Periodeavslutning juni – fullservicekunder

Brutto:

 • Torsdag 7. juli: Digitale bilag må være ferdig behandlet i Unit4 ERP (attestert og godkjent) og alle bilag som skal være bokført av DFØ må være innsendt. Bruttobudsjetterte virksomheter som følger SRS skal ikke foreta posteringer med kontanteffekt etter fristen, uten at dette er klarert med DFØ.

Netto:

 • Mandag 11. juli: Bankbilag skal være oversendt DFØ.

SRS:

 • Fredag 22. juli: Frist for bokføring av SRS-bilag 202206.

Les mer om rutiner for regnskap.

Kjøreplan lønn: Reisekjøring (ekstrakjøring) 18. juli
 • Når DFØ registrerer må bilag være mottatt senest: Fredag 8. juli
 • Registrerings- og godkjenningsfrist: Onsdag 13. juli kl. 20
 • Kontrollperiode: Torsdag 14. juli kl. 10–12
 • Siste frist for å ha avsluttet kjøringen: Torsdag 14. juli
 • Utbetalingsdato: Mandag 18. juli
Kjøreplan lønn: Bonuslønn 19. juli
 • Når DFØ registrerer, må bilag være mottatt senest: Mandag 11. juli
 • Registrerings- og godkjenningsfrist: Torsdag 14. juli kl. 20
 • Kontrollperiode: Fredag 15. juli kl. 10-12
 • Siste frist for å ha avsluttet kjøringen: Fredag 15. juli
 • Utbetalingsdato: Tirsdag 19. juli

Når DFØ registrerer (for full- og delservice), må bilag være mottatt senest tre hele arbeidsdager før registstreringsfrist for reise og bonus.

Når DFØ håndterer virksomhetens sykelønnskrav mot NAV (for fullservice) må sykemelding, sammen med all nødvendig dokumentasjon, være mottatt innen to måneder etter sykemeldingens første dag.

Periodeavslutning juni – delservicekunder

Brutto:

 • Torsdag 11. juli: Alle bilag må være bokført og egne avstemminger foretatt. Bruttobudsjetterte virksomheter som følger SRS skal ikke foreta posteringer med kontanteffekt etter fristen, uten at dette er klarert med DFØ.

Netto:

 • Tirsdag 14. juli: Alle bankbilag skal være bokført og del A1 skal være avstemt.

SRS:

 • Fredag 22. juli: Frist for bokføring av SRS-bilag 202206.

Les mer om rutiner for regnskap.

Remittering uke 28

Tirsdag 12. juli:

 • Ordinær remittering: Tirsdag 12. juli, starter kl. 9.30
 • Gi beskjed til DFØ innen kl. 10.30 hvis noe skal slettes fra oppdraget.

Torsdag 14. juli:

 • Ordinær remittering: Torsdag 14. juli, starter kl. 9.30
 • Gi beskjed til DFØ innen kl. 10.30 hvis noe skal slettes fra oppdraget.

Les mer om våre rutiner.

Utbetaling av reiseutgifter
 • Onsdag 13. juli
L-rapport fullservice - 14. juli

Netto:

 • Torsdag 14. juli: DFØ rapporterer L-rapport for 202206 innen fristen.
L-rapport delservice - 14. juli

Netto:

 • Torsdag 14. juli innen kl 16.00: Siste frist for å sende DFØ grunnlag for rapporterig av L-rapport periode 202206.

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord