Koronaviruset: Informasjon og veiledning til statlige virksomheter

På denne siden finner du veiledning om økonomiregelverket, midlertidige unntak fra krav i regelverket og annen relevant informasjon til statlige virksomheter i forbindelse med koronaviruset. Vi oppdaterer innholdet på siden fortløpende.

Oppdatert

Midlertidige unntak fra økonomiregelverket

  • Virksomhetene er gitt unntak fra kravene i bestemmelsene punkt 5.2.4.2 til kontroll av lønnsberegningsforslaget, så langt det er nødvendig for å ivareta formålet med unntaket. Formålet er å bidra til at virksomhetene blir mindre sårbare ved fravær blant ansatte som arbeider med lønnsoppgaver, slik at utbetaling av lønn kan skje til rett tid. Unntaket gjelder ved utbetalinger til fast ansatte og til midlertidig ansatte.

    Unntaket innebærer at virksomhetene kan fravike de konkrete kravene til kontroller av lønnsberegningsforslaget så langt det er nødvendig. Før attestasjon av lønnsberegningsbekreftelsen skal likevel bankkontonummer til mottakere kontrolleres dersom dette er endret siden forrige lønnsperiode. Det er også stilt krav om etterkontroller, se omtale i rundskrivet.

    Unntakene i rundskriv R-100 gjelder midlertidig for en periode på inntil ett år, til 31. mars 2022. Dersom virussituasjonen tillater det, kan varigheten på unntakene i rundskrivet bli kortet ned.

  • Finansdepartementet har i rundskriv R-100 gitt statlige virksomheter som benytter DFØ som tjenesteyter for lønnstjenester, unntak fra kravet i bestemmelsene punkt 2.5.2.2 om at attestasjon av utgifter skal utføres av ansatte i virksomheten. Unntaket innebærer at disse virksomhetene kan inngå midlertidig avtale med DFØ om at DFØ ivaretar attestasjonen av lønnsberegningsbekreftelsen, dersom fravær hos virksomheten gjør det nødvendig. Unntaket gjelder ved utbetaling av lønn og lønnsopplysningspliktige ytelser til fast ansatte og til midlertidig ansatte. Les mer om denne avtalen og bistand fra DFØ.

    Unntakene i rundskriv R-100 gjelder gjelder midlertidig for en periode på inntil ett år, til 31. mars 2022. Dersom virussituasjonen tillater det, kan varigheten på unntakene i rundskrivet bli kortet ned.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?