Koronaviruset: Beredskap i DFØ og viktig informasjon til våre kunder

På denne siden har vi samlet all relevant informasjon som gjelder våre lønns- og regnskapskunder i forbindelse med koronaviruset. Vi informerer fortløpende i kundenotater om de tiltakene vi gjør som berører kundene våre.

Oppdatert

Beredskap og tiltak i DFØ

 • DFØ har beredskap for at de kritisk viktige tjenestene går som normalt under pandemien. 

  Slik vil DFØ prioritere oppgavene knyttet til lønns- og regnskapstjenestene

  Dersom et høyt antall medarbeidere skulle bli syke av koronaviruset, kan vi komme i en situasjon der vi blir nødt til å prioritere oppgaver. Vi ønsker å informere dere om våre prioriteringer for at vi skal kunne jobbe mest mulig hensiktsmessig dersom dette blir aktuelt.

  • Vi prioriterer de sakene som har en direkte konsekvens for neste hovedlønn/remittering, og bruker ikke tid på saker som kommer på senere utbetaling.
  • Vi prioriterer saker ut fra økonomisk effekt for den ansatte/virksomheten.
  • Vi bestreber oss på å hindre at ansatte kommer i en situasjon hvor de senere blir trukket i lønn. Det er bedre at virksomheten senere må betale ut et tillegg til den ansatte noe forsinket, enn å hente tilbake penger som er for mye utbetalt.

  Bistand fra DFØ

  DFØ kan i helt spesielle situasjoner bistå kunder som står i fare for ikke å kunne ivareta sine oppgaver knyttet til lønns- og regnskapstjenestene. Dersom det blir aktuelt, vil vi trenge tid til å sette opp funksjonalitet og tilganger.

  Områder hvor vi potensielt kan bistå, er:

  • tid
  • reise
  • rapportering og NAV-refusjoner
  • utskrift, pakking og sending av faktura/purring/inkasso

Vi sender ut varsel på e-post når vi publiserer nye kundenotater. Hvis du ønsker et slikt varsel, så kan du abonnere på kundenotatene.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?