Halvårskontroller første halvår – hjelp til intern kontroll 

Rapporter som skal benyttes ved halvårlig kontroll av tilganger og oppsett i økonomisystemene er lagt på OpalCon.

Det er virksomhetens ansvar at kontrollen utføres og dokumenteres. Riksrevisjonen har stor oppmerksomhet på interne kontroller og kan etterspørre denne dokumentasjonen.

Rutine 9.2 halvårlige kontroller – hjelp til intern kontroll og tilhørende skjema er oppdatert.

Vi anbefaler at dere bruker rutinen som veiledning for kontrollen, og at skjema og annen grunnlagsdokumentasjon for kontrollene oppbevares av virksomheten.

DFØ skal bare ha tilbakemelding ved behov for endringer. Endringer meldes inn i henhold til rutinen.

Publisert: 20. juni 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord