Felles HR-system for staten

Et felles HR-system fra DFØ skal føre til at HR-avdelinger i staten blir mer datadrevne. Digital systemstøtte vil også bidra til å effektivisere HR-prosessene, slik at de ansatte får bedre tid til kjerneoppgavene.

Oppdatert

DFØ skal tilby digitale løsninger for rekruttering, organisasjonskart og lokale lønnsforhandlinger, med et mål om å starte utrulling til våre kunder i løpet av 2020. Målet er en helhetlig løsning for HR i staten der virksomhetsplattformen blir en integrert del.

I tillegg har vi en intensjon om å levere digitale løsninger for onboarding, kompetanseutvikling, medarbeideroppfølging, læring/kurs og HR-analyse i 2021 og 2022.

Det nye HR-systemet vil være en frivillig tjeneste for DFØs kunder.

Hva skjer nå?

Vi er midt i anskaffelsesprosessen. Målet er å signere en kontrakt i starten av juni.

Når kommer det nye HR-systemet?

Foreløpig vet vi ikke akkurat når den enkelte virksomheten kan ta i bruk et nytt system for HR. 

Vi er for tiden midt i anskaffelsesprosessen og har som mål å fullføre denne med kontraktsignering i juni. DFØ vil sammen med valgt leverandør lage en plan for implementering og utrulling av nytt HR-system til våre kunder. 

Vi vil på dette tidspunktet komme med detaljert informasjon om hva vi kommer til å tilby, når dere kan forvente å ta det i bruk og hva det vil innebære for den enkelte virksomheten.

System for lokale lønnsforhandlinger vil komme senere

Systemløsningen for å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger vil likevel ikke være klart til bruk for de lokale lønnsforhandlingene for 2020, slik vi tidligere har antydet at det ville være.

Gjennom anskaffelsesprosessen har vi erfart at det tar lengre tid å utvikle en systemløsning for lokale lønnsforhandlinger enn vi forventet. Vi har også høstet viktige erfaringer for å sikre tilfredsstillende kvalitet på løsningen, og fått kunnskap om hvordan vi kan gjennomføre et effektivt utrullingsforløp. 

Samlet har dette gjort det nødvendig for oss å forlenge tidshorisonten for når en akseptabel løsning kan være på plass.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon etter kontraktsinngåelsen i juni 2020.

Om lønnsoppgjøret i 2020

Lønnsoppgjøret 2020 er som kjent utsatt til høsten med frist 15. september, på grunn av koronaepidemien. Det er ikke kjent når og eventuelt hvordan de lokale lønnsforhandlingene skal gjennomføres

Tidlige forberedelser

Systemet vil påvirke både den enkelte ansatte, HR-medarbeidere og ledere, og generelt krever det endringsledelse å innføre slike løsninger. 

Derfor er det lurt å begynne på et tidlig tidspunkt å tenke gjennom hva virksomheten ønsker å oppnå med et nytt system.

Brukeren i sentrum

For å kartlegge behovene til de som skal bruke løsningen har vi i forkant av anskaffelsen samlet inn data fra spørreundersøkelser, dialog og dokumentasjon fra interne prosjekter hos kundene våre.

Den første spørreundersøkelsen ble besvart av 99 virksomheter, og i arbeidsgrupper har vi hatt flere representanter fra 37 virksomheter.

Tilpasset statens behov

I tillegg til å være brukervennlig er det viktig at løsningene vi utvikler dekker behovene som er spesielle for statlige virksomheter.

Nye løsninger må kunne tilpasses statlige ordninger som lønnsregulativene i hovedtariffavtalene og andre aktuelle lov- og regelverk på en god måte.

Dette gjelder spesielt for prosessen for lokale lønnsforhandlinger, som er strengt regelverksstyrt og vil kreve høy grad av tilpasning.

Etterspurt løsning for strategisk HR

DFØ skal tilby tjenester som gir stordriftsfordeler og som er nyttige for flest mulig av våre kunder og brukere. Våre kunder har over lang tid etterspurt løsninger som kan støtte om strategisk HR.

Fellesløsninger for strategisk HR vil kunne redusere en stor andel manuelt arbeid i flere prosesser. Dette vil kunne heve kvaliteten og redusere risiko på flere områder, noe vår utredning har vist at det er et stort behov for.

Mål for det nye HR-systemet

På illustrasjonen under kan du se vårt mål for et felles system for HR og lønn i staten. De blå boksene på bildet viser dagens systemstøtte til statlige virksomheter fra DFØ/Difi. De grønne boksene viser det som skal dekkes av nye HR-løsninger.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?