Kvaliteten på utredninger av statlige tiltak

DFØ gjennomfører undersøkelser som ser på kvaliteten i utredninger av statlige tiltak.

Oppdatert

Det ble gjennomført en undersøkelse det året utredningsinstruksen ble revidert i 2016, og en ny undersøkelse i 2019 for å undersøke om revidert instruks har hatt en positiv effekt på utredningskvaliteten. Undersøkelsen fra 2019 viser at det fortsatt er et klart forbedringspotensial når det gjelder å besvare samtlige av de seks spørsmålene som utgjør minimumskravet i utredningsinstruksen. Videre at samfunnsøkonomiske analyser i for liten grad blir gjennomført.

Undersøkelsen i 2019 omfatter en dokumentstudie av 134 høringssaker fra departementene, en spørreundersøkelse til både departementer og underliggende virksomheter og en analyse av offentlige bestillinger av samfunnsøkonomiske analyser.

Frokostmøte med lansering av rapport

Onsdag 4. mars arrangerte vi et frokostseminar i forbindelse med lanseringen av statusrapporten for 2019. Nedenfor kan du lese mer om 2019-rapporten, du også se videopptak fra frokostseminaret.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?