Kurs i utredningsinstruksen og samfunnsøkonomisk analyse

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring tilbyr både nettkurs og kurs i våre lokaler om utredningsinstruksen og samfunnsøkonomisk analyse. Nettkursene kan du gjennomføre når du selv ønsker, og vi anbefaler at du tar disse før du deltar på kursene vi tilbyr i våre lokaler.

Oppdatert

Nettkurs i utredningsinstruksen

Innhold: Nettkurset gir en innføring i utredningsinstruksen, og lærer deg hvordan du skal utrede statlige tiltak. Kurset viser deg hvordan du kan besvare de seks spørsmålene i utredningsinstruksen. Se video om kurset. 

Målgruppe: Kurset er for alle statsansatte. Det passer spesielt godt for deg som ikke har så stor erfaring med å utrede statlige tiltak.

Nettkurs i forenklet analyse

Innhold: Kurset i forenklet analyse følger de åtte arbeidsfasene vi har beskrevet i veilederen for samfunnsøkonomiske analyser.

Målgruppe: Vi anbefaler utredere som ikke er kjent med metoden om å gjennomføre dette nettkurset. 

Kurs i utredningsinstruksen og forenklet analyse

Innhold: Kurset gir deg en innføring i hvordan du kan arbeide med utredning av statlige tiltak. Kurset har hovedvekt på hvordan å besvare minimumskravene til utredninger, og analyseformen forenklet analyse. I kurset går vi gjennom hvordan du kan besvare utredningsinstruksens seks spørsmål på en god måte. Kurset baseres på en workshop-modell med vekt på gruppearbeid og løsning av case.

Målgruppe:
 Medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som skal gjennomføre utredninger. Kurset er imidlertid også egnet for deg som er ansatt i staten og skal bestille eller bruke utredninger gjennomført av andre i ditt arbeid. Kurset er ikke åpent for deltakere som ikke er ansatt i statlige virksomheter.

Kurs i samfunnsøkonomisk analyse

Innhold: I kurset ser vi på hvordan du kan gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse, med hovedvekt på hvordan å tallfeste og verdsette virkninger. Du vil lære å bruke samfunnsøkonomiske metoder som å beregne nåverdier og gjennomføre usikkerhetsanalyser. Etter kurset skal du vite hvordan du skal gå frem for å tallfeste og verdsette virkninger, beregne samfunnsøkonomisk lønnsomhet og gjennomføre usikkerhetsanalyser i samfunnsøkonomiske analyser. Kurset er bygget opp med en kombinasjon av gruppearbeid og løsning av case.

Målgruppe:
 Kurset er åpent for medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som skal gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser. Kurset passer best for deg som har noe forkunnskap og erfaring med utredninger, og egner seg godt for deg som har deltatt på kurset i utredningsinstruksens minimumskrav og forenklet analyse.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?