Seks spørsmål du alltid må besvare

Utredningsinstruksen stiller krav om at seks grunnleggende spørsmål alltid skal besvares ved utredning av statlige tiltak. Virkeområdet til instruksen er bredt og gjelder både små og store tiltak.

Oppdatert

I utredningsinstruksen punkt 2-1 står det at alle utredninger skal besvare seks grunnleggende spørsmål. Ved å besvare de seks spørsmålene får du et godt beslutningsgrunnlag. De seks spørsmålene er:

  1. Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?
  2. Hvilke tiltak er relevante?
  3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?
  4. Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de og hvem blir berørt?
  5. Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?
  6. Hva er forutsetningene for vellykket gjennomføring?

Et viktig prinsipp er at jo større tiltakets virkninger er, desto grundigere skal du besvare de seks spørsmålene. Dette innebærer at du kan gjøre en enklere analyse når det er tiltak av mindre omfang, en såkalt minimumsanalyse.

For større tiltak vil det være krav om enten en forenklet analyse eller en samfunnsøkonomisk analyse. Skillet mellom de tre utredningsnivåene er hvor grundig de seks spørsmålene besvares.

Illustrasjon med de seks spørsmålene i utredningsinstruksen. Illustrasjon.
Illustrasjon med de seks spørsmålene i utredningsinstruksen.

Innholdsfortegnelse

Kontaktinfo

Har du spørsmål om minimumskravene, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

Fant du det du lette etter?