Minimumskravene

Utredningsinstruksen stiller krav om at seks grunnleggende spørsmål skal besvares ved utredning av statlige tiltak. Virkeområdet til instruksen er bredt og gjelder både små og store tiltak.

Oppdatert

Ved å besvare de seks spørsmålene får man et godt beslutningsgrunnlag. De seks spørsmålene er:

  1. Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?
  2. Hvilke tiltak er relevante?
  3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?
  4. Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de og hvem blir berørt?
  5. Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?
  6. Hva er forutsetningene for vellykket gjennomføring?

Et viktig prinsipp er at jo større tiltakets virkninger er, desto grundigere skal de seks spørsmålene besvares. Dette innebærer at tiltak av mindre omfang kan utredes enkelt og kortfattet ved en minimumsanalyse.

For større tiltak vil det være krav om enten en forenklet analyse eller en samfunnsøkonomisk analyse. Skillet mellom de tre utredningsnivåene er hvor grundig de seks spørsmålene besvares.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om minimumskravene, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

  • Anja Pandora Ulsom Hansteen: 415 06 371
  • Arne Bjørdal Langan: 913 40 577
Fant du det du lette etter?