Forenklet analyse

En forenklet analyse passer for tiltak som har mellomstore virkninger. I en forenklet analyse besvares de seks spørsmålene ved å bruke samme metode som en samfunnsøkonomisk analyse.

Oppdatert

Metode for forenklet analyse

Forenklet analyse følger de åtte arbeidsfasene vi har beskrevet i Veileder for samfunnsøkonomiske analyser. Forskjellen fra en samfunnsøkonomisk analyse, er at omfang og grundighet generelt er lavere i alle fasene i en forenklet analyse. Hovedskillet mellom en forenklet analyse og en samfunnsøkonomisk analyse er i hvilken grad man tallfester og verdsetter virkningene. I en forenklet analyse tallfestes og verdsettes virkninger i kroner når informasjonen er lett tilgjengelig.

Vi anbefaler utredere som ikke er kjent med metoden om å gjennomføre vårt nettkurs "For enkelt" som en introduksjon til metoden. Et supplerende kurs er nettkurs om utredningsinstruksen.

Du finner mer om forenklede analyser i DFØs veiledningsnotat "Velg riktig nivå på utredningen". DFØ holder også innføringskurs i forenklet analyse.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om forenklet analyse, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

Fant du det du lette etter?