Steg 5 - Effektivisering over tid

Effektivisering er et kontinuerlig arbeid. Lag en plan for hvordan ditt effektiviseringsprogram skal integreres i virksomhetsstyringen når alle involverte prosjekter er avsluttet.

Oppdatert

Effektivisering skal inn i årsrapporten

Hvert effektiviseringstiltak skal omtales i årsrapporten. Omtalen bør inneholde en kort presentasjon av formålet, berørte parter, tiltakets innhold og forventede gevinster fordelt på virksomheten, andre deler av staten, kommunene og samfunnet forøvrig.

Når er programmet avsluttet?

En virksomhet kan aldri bli god nok på effektivisering. Det vil alltid være behov for forbedringer. Endring tar tid.

Planlegg fra starten hvordan programmet legges til linjen etter programslutt. Hold oppe medarbeiderengasjement ved å gjennomføre årlige innspillsrunder.

Leveranser

  • Plan for innlemming i linje
  • Omtale i årsrapport
  • Oppfølging på gevinster

Se også

Kontaktinfo

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Fant du det du lette etter?